Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: stromso@drammen.kirken.no

Du er her: Strømsø

Ansatte, kirken og soknet

Strømsø kirke 8

Strømsø menighet ligger på sørsiden av Drammenselva og er en sentrumskirke med grenser mot Fjell, Tangen, Skoger og Strømsgodset. Bydelen har ca. 6.800 innbyggere. Det er forøvrig et stort innslag av frikirker og menigheter i soknet.

Strømsø kirke fra 1667, samt kirkegården, har stor antikvarisk verdi. Like ved kirken er menighetshuset som inneholder menighetskontorer og gode møtelokaler. 

Mer om kirken.

Ansatte

Faste aktiviteter: 
Det er lagt vekt på barneaktiviteter og eldreaktiviteter. Gudstjeneste sønd. kl. 11.00 (kl.19.00 2.sønd. i mnd.).
Spedbarnssang for foreldre og små barn 2-12 mnd. i Fjell kirke. 
Sang og lek for barn 1-4 år og Sprell levende for de som er 5 år og over. Turer og sammenkomster for eldre arrangeres ukentlig av Velferden. Aksjonsonsdag "Midt i": Menigheten tilbyr et program med musikk, samtale, gudstjeneste, sang, meditasjon, kunst osv. Arrangementene skjer onsdag som regel i kirken kl. 19.00.