Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Strømsø

Hva skjer?

Gudstjenester
Vi har to gudstjenestetidspunkt: Kl 1100 vanlige gudstjenester og familiegudstjenester. Kl 1800: Strømsømesse (siste søndag i måneden).

Se gudstjenesteoversikt og gudstjenestelistene i avisa for nærmere informasjon.

Formiddagstreff
Tirsdager arrangerer Velferden treff for pensjonister i tiden kl 11.00 til 13.30 på Strømsø menighetshus.

Det begynner med en halv times trim, før det er sosialt samvær med andakt, bevertning og dagens tema/gjest/artist.

Nye deltagere ønskes velkommen!

Les mer...

Trosopplæring
Vi har nå etterhvert et tilbud til de fleste aldersgrupper med barne- og ungdomsarbeid som også er en opplæring i den kristne tro. De fleste tiltakene skjer en gang i året. Se mer info under fanen Barn og unge.