Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Strømsø

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
25.11.2018 11.00 Gudstjeneste med nattverd Strømsø kirke Strømsø
25.11.2018 18.00 Gudstjeneste med nattverd Strømsø kirke Strømsø
09.12.2018 18.00 Høymesse Strømsø kirke Strømsø
11.12.2018 19.00 Gudstjeneste uten nattverd Strømsø kirke Strømsø
24.12.2018 12.00 Forenklet gudstjeneste uten nattverd Strømsø bo- og servicesenter Strømsø
24.12.2018 15.00 Høymesse Strømsø kirke Strømsø
25.12.2018 11.00 Høytidsgudstjeneste Strømsø kirke Strømsø
05.01.2019 16.00 Gudstjeneste Strømsø kirke Strømsø