Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Sol Trogstad Vråle


 

 


 
Navn: Sol Trogstad Vråle
Tittel: Kateket
Adresse
Tlf 32 98 91 89
Mobil
E-post sv455@kirken.no
   

Oppgaver
Undervisningsleder - Barn og unge