Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Bragernes

Odd Ringstad


 

 


 
Navn: Odd Ringstad
Tittel: Vaktmester, eldresenteret
Adresse
Tlf
Mobil
E-post
   

Oppgaver