Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Er du vår nye kateket / menighetspedagog / trosopplærer?

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Bragernes menighet søker etter kateket / menighetspedagog / trosopplærer i 100%

Om Bragernes:
Bragernes menighet er en bymenighet i Drammen med ca. 8.000 medlemmer. Av disse er ca. 1.000 mellom 0 og 18 år. Bragernes menighet preges av et rikt og variert gudstjenesteliv. Bragernes kirke er hovedkirke i byen og den er åpen store deler av uken. Menigheten driver et stort korarbeid. Menigheten har 17 ansatte, en rekke frivillige og et aktivt menighetsråd. Menigheten har et stort menighetshus midt i sentrum, og en flott kirke til aktiviteter og tiltak for barn og unge. I soknet ligger 2 barneskoler, 1 ungdomsskole og 11 barnehager.
 
Vi ønsker å skape gode møtesteder for barn og unge, fra 0 til 18 år. Menigheten har siden 2012 hatt egen trosopplæringsplan. Det er i dag både punkttiltak og kontinuerlige tiltak for mange aldersgrupper, men vi står foran en gjennomgang av undervisning og trosopplæringsplan. I Drammen har vi i tillegg et bredt samarbeid om trosopplæring for alle 8 menigheter, med flere fellesprosjekter for ulike aldersgrupper, noe som gir muligheter til større og flere tiltak.
 
Se også: www.drammen.kirken.no/bragernes og Bragernes kirkes facebookside.
 
Kateketen/ menighetspedagog/ trosopplærer vil ha følgende arbeidsoppgaver:
·         Lede og utvikle menighetens undervisningstjeneste
·         Være med å revidere, realisere og profilere menighetens trosopplæringsplaner, sammen med ansatte og frivillige
·         Ansvar for konfirmantarbeidet sammen med kapellan
·         Rekruttere, inspirer og veilede frivillige medarbeidere, blant annet gjennom ledertrening
·         Administrere kirke-skole-samarbeid
·         Rapportering
 
Ønskede kvalifikasjoner:
·         Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, inkludert kristendom og pedagogikk. Søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert.
·         Ha gode formidlings og kommunikasjonsevner
·         Engasjement for barn og unges tro og tilhørighet til kirken
·         Evne til å skape tillit i møte med barn og unge
·         Evne til å arbeide både selvstendig og i team
·         Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr:
·         Lønn etter tariff
·         Pensjonsordning
·         Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger

Det kreves
medlemskap i Den norske kirke, tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest) og beherske norsk skriftlig og muntlig.
 
For nærmere opplysninger kontakt: 
personalkonsulent Bodil Haukaråsen 32 98 91 12, eller kapellan Per Erik Brodal 980 88 533

Søknad med CV sendes til post@drammen.kirken.no eller
Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes torg 6, 3017 Drammen, innen 19. april 2017.