Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Velkommen til å gifte dere i Bragernes kirke  uansett hvem dere er!

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke. Den nye liturgien gjelder  fra 1. februar 2017. Samtidig understreket kirkemøtet at det er to likeverdige syn på ekteskap i kirken, og at det skal være rom for begge.   Begge syn er representert i Bragernes og vi ønsker å presisere følgende: Bragernes kirke er åpen for alle som ønsker å gifte seg der.
Alle som planlegger å gifte seg i 2017 er velkommen til en informasjonsdag om kirkelig vigsel 25. april kl. 19.00 i Bragernes kirke. Påmelding til samlingen kan skje til bragernes@drammen.kirken.no eller telefon 32 98 91 80.

Vennlig hilsen staben i Bragernes menighet

For mer informasjon, se Den norske kirkes internettside om ny vigselsliturgi:  https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/ny-vigselsliturgi-vedtatt/

Foto: Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs ble viet av Bettina Eckbo i Eidskog kirke. (Foto:Fredrik Varfjell/NTB Scanpix)