Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Resultat menighetsrådsvalget i Bragernes 2015

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Faste medlemmer
1 Morten Løberg Strand
2 Therese Thorne
3 Elin Stubberud
4 Tina Fagerhus Brodal
5 Kristin Økseter
6 Heidi Hagen Låker
7 Hannah Agnethe Pold
8 Bjørg Juriks
9 Stian Holger Koppergård Riise
10 Glenn Agung Hole 

Varamedlemmer
11 Tove Schjultzen Gjerdsø
12 Maria Eugenia Abarzua Holtheuer
13 Lars Christian Berg
14 Espen Sæther Alm
15 Patrick Antony Williamson

Alle er valgt for en periode på 4 år.

Antall avgitte stemmer i sognet: 1362 (hvorav 1107 stemte ved menighetsrådsvalget og 1182 ved bispedømmerådsvalget).

Resultatet av bispedømmerådsvalget blir klart senere i høst.