Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Kongens fortjenestemedalje til Kaye Westeng

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

På slutten av messen 21.desember 2014 i Bragernes kirke ble Kaye Westeng overrakt Kongens fortjenestemedalje av ordfører Tore Opdal Hansen.

Etter at velsignelsen var lyst over menigheten i messen, som denne søndagen kalles "Ni lesninger" etter anglikansk tradisjon, ble ordet gitt til ordføreren. Kaye Westeng ble så kalt frem og tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin lange frivillige innsats i kirken og byen.

Kongens fortjenestemedalje til Kaye4 Kongens fortjenestemedalje til Kaye3

På Drammen kommunes hjemmeside begrunnes tildelingen på følgende måte:
"Kaye Westeng fikk søndag Kongens fortjenestemedalje for sitt frivillige arbeid gjennom over 40 år. Hun har initiert, deltatt i og ledet en lang rekke styrer og aktiviteter spesielt knyttet til Bragernes menighet. 

Hun har også vært sterkt engasjert i kulturelt og religiøst samarbeid mellom ulike kirke-, tros- og livssynssamfunn i Drammen. Hun har også vært primus motor og leder for foreningen Drammen Ladies Guild helt siden denne ble starter i 1967.

Kaye Westeng er opprinnelig fra Manchester i England, men bosatte seg i Drammen i 1955. I 2009 fikk hun Drammen kommunes frivillighetspris."

Menighetsrådets leder, Eli Sofie Thorne, gratulerte også Kaye på vegne av Bragernes menighetsråd.

Etter messen ble alle invitert på kirkekaffe på menighetshuset, der flere sto i kø for å gratulere Kaye med tildelingen.

Vi gratulerer Kaye med en velfortjent Kongens fortjenestemedalje og er takknemlige for å ha henne i Bragernes menighet!

 

Foto: Bent A. Møller og Drammen kommune.