Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes
 

Gudstjenester i Bragernes kirke

Tips en venn Info Skriv ut 


Bragernes menighet har et rikt gudstjenesteliv.

Høymesse, søndager og helligdager kl. 11.00
Hver søndag og helligdag er det høymesse i Bragernes kirke. Messene er den jevne pulsen i det som skjer i menigheten og det viktigste møtestedet. I messene feires nattverd og ofte er det også dåp. Et (eller deler) av menighetens mange kor deltar ofte med sang i messen. I perioden september - april deltar også konfirmanter som ministranter (medhjelpere i gudstjenesten).
 
Kirken har egen barnekrok, og det er søndagsskole når det ikke er familiemesse (bortsett fra i skolens ferier).
Søndagsskolen starter normalt rett etter dåpen og barna kommer inn igjen til nattverdsutdelingen. 

Kirken er normalt åpen fra kl. 10.00. Vanligvis er det kort kirkekaffe bakerst i kirken etter gudstjenesten. Noen ganger er det kirkekaffe på menighetshuset. Dette annonseres i gudstjenesten.
I Fastetiden er det meditativ orgelmusikk før søndagens gudstjeneste, kl. 10.45.

IMGP1066

Hverdagsmesse
Alle tirsdager feires en enkel messe (nattverd) fremme i kirken. Vi synger et par salmer, lytter til dagens bibeltekst og et orgelstykke, og mottar nattverden sammen.

Morgenbønn onsdager
Alle onsdager (med unntak av sommerferien) er det morgenbønn i kirken kl. 08.15-08.30. Noen onsdager er morgenbønnen utvidet til en morgenmesse (med nattverd) og varer da noe lenger.

Kompletorium i adventstiden
I samarbeid med St.Laurentius katolske menighet holdes det i adventstiden kompletorium hver onsdag kl. 21.00 i St.Laurentius katolske kirke. Bragernes kantori og prester fra Bragernes menighet deltar.

Midagsbønn
Torsdager hele året kl. 12.00-12.15 er det normalt en enkel middagsbønn i kirken. Det holdes ikke tirsdagskvarter dersom tirsdag er helligdag eller høytidsdag.

Evensong
Hver måned holder vi Evensong. Evensong er en sungen kveldsbønn og ett av korene våre deltar med sang i evensongen. Evensong er en anglikansk (engelsk) tradisjon og holdes daglig i de engelske katedralene.

Kirken er åpen tirsdag – torsdag, lørdag og søndag kl. 12.00–18.00 hele året. Når korøvelsene holdes i kirken onsdager og torsdager, er kirken åpen også under korøvelsene (frem til ca kl. 21.00). Onsdager i sommertiden er det sommerkonserter kl. 21.00.

Sist oppdatert: 25.11.2014
Skrevet av: Bent A. Møller