Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes
 

Konfirmant 2018/19

Tips en venn Info Skriv ut 


Konfirmant i Bragernes menighet 2018/19

Velkommen til konfirmantsiden for konfirmantene 2018/19!
Her finner du informasjon om konfirmantopplegget i Bragernes menighet.

Trykk på lenkene under for mer informasjon:Konf 2010 prosesjon

 

Konfirmasjonstiden 2018/19

En viktig del av konfirmasjonstiden i Bragernes menighet er en ukes konfirmantleir på Camp Uvdal 13. - 19. august 2018 (siste uke i skolens sommerferie). Leiren vil utgjøre en stor og viktig del av konfirmantopplegget i menigheten, og det er derfor viktig at alle som skal følge konfirmantopplegget i Bragernes menighet deltar på leiren. Vi ber derfor at dere holder av disse dagene. Siden store deler av konfirmantopplegget gjennomføres på leiren, vil det (i all hovedsak) kun bli én samling i måneden resten av konfirmantåret.

Vi oppfordrer på det sterkeste alle konfirmanter å delta på konfirmantleiren, men dersom det for noen konfirmanter blir umulig, ber vi om at dere kontakter oss så raskt som mulig.


Informasjonsmøte

Tirsdag 29. mai kl. 20.00 - 21.00 er det et informasjonsmøte i Bragernes kirke for de som ønsker å bli konfirmert eller lurer på om de skal bli konfirmert i Bragernes, samt deres foreldre/foresatte. 

 

Påmelding og konfirmantavtale

Påmeldingsfristen er 1. juni 2018. For påmelding etter fristen kontakt Sol Trogstad Vråle på sv455@kirken.no

Påmelding

Ved å melde seg til konfirmasjon i Bragernes menighet forplikter konfirmant og foreldre seg på konfirmantavtalen.
I avtalen kommer det frem hva vi som konfirmantansvarlige forventer av konfirmant og foreldre/foresatte og hva dere skal kunne forvente av oss som konfirmantansvarlige.


Ikke døpt?

Alle som skal konfirmeres må være døpt før selve konfirmasjonsdagen. Er du ikke døpt, legger vi til rette for dåp i begynnelsen av konfirmasjonstiden. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om dette.

 

Konfirmantleir 13.-19. .august 2018

En viktig del av det nye konfirmantopplegget i Bragernes menighet er en ukes konfirmantleir på Camp Uvdal 13.-19. august 2018 (siste uke i skolens sommerferie). Her vil vi ha det mye moro og sosialt sammen, ha undervisningssamlinger, gudstjenester, fotball, tur, underholdning og mye mer.
Mer informasjon finner du i konfirmantheftet som sendes ut etter påmeldingsfristen.


Konfirmantsamlinger gjennom året

Gjennom konfirmantåret vil det i snitt bli ca én samling i måneden. Eksempler på slike samlinger er:

- Øving til gudstjenester der konfirmantene skal medvirke
- Fortellerkveld i Bragernes menighet
- Julemarked
- Kirkens Nødhjelp-aksjonen (innsamlingsaksjon)
- Felles temamøte for konfirmanter og foreldre
- Temasamling om død, sorg og håp
 
Plan for konfirmantåret - med datoer - finner du i konfirmantheftet som sendes ut etter påmeldingsfristen.
 

Gudstjenester

Menighetens viktigste samlingspunkt er søndagsgudstjenesten. Gudstjenesten vil derfor også være en viktig del av konfirmasjonstiden.
I løpet av konfirmasjonstiden skal hver konfirmant delta på 8 gudstjenester. Konfirmantene får utdelt et gudstjenestekort, der de får underskrift av prest eller klokker når dere er på en gudstjeneste. I god tid før konfirmasjonen vil disse kortene bli samlet inn.

Og det er absolutt tillatt å gå på mer enn 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden!
Jeg vil også oppfordre dere som er foreldre/foresatte til å være med konfirmanten deres på gudstjenestene i konfirmanttiden. Det betyr mye for konfirmanten å se at familien støtter opp om det som han/hun er med på dette året.

 

Ministranttjeneste

I løpet av konfirmanttiden skal alle konfirmanter delta på to gudstjenester som ministrant (medhjelper). To eller flere konfirmanter settes opp på hver gudstjeneste, der de får en del oppgaver knyttet til gudstjenesten (for eksempel bære prosesjonskors og lys, tenne lys under forbønnen). 
Oversikt over når du er satt opp som ministrant finner du i konfirmantheftet som sendes ut etter påmeldingsfristen. Dersom du er satt opp på en søndag du ikke har mulighet til å møte opp, bytter du med en konfirmant som er satt opp en annen søndag. Husk også å gi beskjed!

De som er ministranter møter opp kl. 10.00 i kirken. Det er viktig å møte presis, siden det blir gjennomgått hva dere skal gjøre i gudstjenesten.

Samme dag som konfirmanten er ministrant hjelper en forelder/foresatt til med kirkekaffen og har med kake (boller, muffins el.l.). Gi beskjed til kirkevertene (som deler ut salmebøker) når dere kommer.


Konfirmasjonsdagen

Selve høydepunktet i konfirmasjonstiden er konfirmasjonsgudstjenesten på konfirmasjonsdagen. Siden det er et stort antall konfirmanter i Bragernes vil det være to til tre konfirmasjonsgudstjenester

Lørdag 11. mai 2019 kl. 11.00 (og evt. kl. 13.00) 
Søndag 12. mai 2019 kl. 11.00 (og evt. kl. 13.00)

Fordelingen av hvem som skal konfirmeres på de ulike konfirmasjonsgudstjenestene finner du i konfirmantheftet som sendes ut etter påmeldingsfristen. Ved påmelding velger man lørdag eller søndag. Ved behov vil det legges opp til to konfirmasjonsgudstjenester lørdag eller søndag.
Dersom det finnes gode grunner for å bytte tidspunkt, forsøker dere først å bytte med en annen konfirmant og gir meg deretter beskjed om dette. Skulle dette ikke la seg ordne, ber jeg om at dere kontakter meg.

Det reserveres én benk til hver konfirmant, slik at nærmeste familie er sikret plasser nede i kirken. Plassene på galleriet og evt. resterende plasser nede i kirken kan benyttes av alle.

 

Pris

For de som melder seg på som konfirmanter, vil det etter påmeldingsfristen komme brev i posten med nærmere orientering om konfirmantleir og samlinger, samt innbetalingsgiro. Totalt koster konfirmanttiden i Bragernes kr. 2000,- per konfirmant.Fakturaen forfaller før vi reiser på konfirmantleir. Samtidig ønsker vi å presisere at økonomi ikke skal være en hindring fra å delta i konfirmantopplegget. Ta kontakt for mer informasjon om dette. 

Viktige datoer
Mandag 13. - søndag 19. august 2018: Konfirmantleir.
Søndag 26. august 2018: Presentasjonsgudstjeneste kl. 11.00 i Bragernes kirke med alle konfirmantene.
Søndag 5. mai 2019: Samtalegudstjeneste kl. 11.00 (NB! Forbehold om tidspunkt) i Bragernes kirke og påfølgende konfirmantfest for alle konfirmanter og familiene deres på menighetshuset.
Lørdag 11. mai 2019: Konfirmasjonsgudstjeneste i Bragernes kirke.
Søndag 12. mai 2019: Konfirmasjonsgudstjeneste i Bragernes kirke.

 

Utsendt infomasjon

 

 

Kontaktinformasjon

Konfirmantansvarlige:

Sol Trogstad Vråle
sv455@kirken.no
kontortlf. 32 98 91 89


Kapellan Per Erik K. Brodal
pb887@kirken.no
kontortlf.: 32 98 91 82

Bragernes menighetskontor:
åpent alle hverdager kl. 10.00 – 13.00
tlf: 32 98 91 80
e-post:
bragernes@drammen.kirken.no
adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen

Sentralbord for kirkene i Drammen:
åpent alle hverdager kl. 08.00 –  15.00, torsdager kl. 08.00 – 17.00
tlf: 32 98 91 00

Se også: www.konfirmant.no

 

 

Sist oppdatert: 06.04.2018
Skrevet av: Sol Trogstad Vråle