Bragernes menighet

Bragernes menighet
Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post:bragernes@drammen.kirken.no


Du er her: Bragernes

Barn/Ungdom/Konfirmant

trosopplæringslogo

Vi har mange tilbud og aktiviteter for barn og ungdom! Dette kaller vi trosopplæring. Noen aktiviteter skjer hver uke og noen skjer en gang i året. Invitasjon til tiltak sendes til barn som er døpt og til barn som har en eller to foreldre som er medlem av kirken. Alle er hjertelig velkommen! Her kan du lese om de ulike tilbudene våre. 

 

Babysang (0-1 år. Samling hver uke, utenom skolens ferier.)

Knøtteklubb (1-3 år.Samling hver uke, utenom skolens ferier.)

4-årssamling 
og utdeling av Min kirkebok
 (4 år. Samling i oktober.)

Kor for barn og ungdom - http://www.drammen.kirken.no/34586/503/803-52379.html

Søndagsskole (3-10 år. Samling hver søndag)

HalloVenn (1-7.trinn) 

Konfirmantopplegg (9.klasse. Samlinger gjennom året.)

 

 

Kontaktpersoner

Sol Trogstad Vråle, kateket

sv455@kirken.no

Tlf. 329 89 189

 

Per Erik Brodal, kapellan

brodal@drammen.kirken.no

Tlf. 32 98 91 82

 

Jørn Fevang, kantor

jfevang@drammen.kirken.no

Tlf. 97 56 67 62

 

Beate Fevang, kantor

bfevang@drammen.kirken.no

Tlf. 90 56 70 55

 

Edel Aune Gervin, diakon 
gervin@drammen.kirken.no

Tlf. 32 98 91 84 

 

Barn - liteMinores 2016

tårnagentsamling 130413-3konfirmasjon

 

 

 

 

Kirkerotteteater (3-6 år. Samling i november)

 

Førsteklasses (6 år. samling i september)

HalloVenn (1-7 trinn. samling i oktober) servlet/wisweb.ViewData

 

Tårnagenthelg (8 år. Samling i april)

LysVåkenhelg (11.år Samling i januar)