Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Barn/Ungdom/Konfirmant

trosopplæringslogo

Vi har mange tilbud og aktiviteter for barn og ungdom! Dette kaller vi trosopplæring. Noen aktiviteter skjer hver uke og noen skjer en gang i året. Invitasjon til tiltak sendes til barn som er døpt og til barn som har en eller to foreldre som er medlem av kirken. Alle er hjertelig velkommen! Her kan du lese om de ulike tilbudene våre. 

 

Babysang (0-1 år. Samling hver uke, utenom skolens ferier.)

Knøtteklubb (1-3 år.Samling hver uke, utenom skolens ferier.)

Søndagsskole (3-10 år. Samling hver søndag)

4-årssamling 
og utdeling av Min kirkebok
 (4 år. Samling i oktober.)

Kor for barn og ungdom - http://www.drammen.kirken.no/34586/503/803-52379.html

Førsteklasses (1.trinn samling i september)

HalloVenn (1-7.trinn. Samling i november) 

Tårnagenthelg (2. trinn. Samling i april)

LysVåkenhelg (11.år Samling i januar)

Kirkerotteteater (3-6 år. Samling i november)

Konfirmant (9.klasse. Samlinger gjennom året.)

 

Kontaktpersoner

Sol Trogstad Vråle, kateket

sv455@kirken.no

Tlf. 329 89 189

 

Per Erik Brodal, kapellan

pb887@kirken.no

Tlf. 32 98 91 82

 

Jørn Fevang, kantor

jf668@kirken.no

Tlf. 97 56 67 62

 

Beate Fevang, kantor

bf297@kirken.no

Tlf. 90 56 70 55

 

Edel Aune Gervin, diakon 
eg538@kirken.no

Tlf. 32 98 91 84 

 

 

 

 

 

 

 Barn - liteMinores 2016

 

tårnagentsamling 130413-3konfirmasjon