Bragernes menighet

Bragernes menighet
Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post:bragernes@drammen.kirken.no


Du er her: Bragernes

Kirkeposten

Kirkeposten er et informasjonsblad for Bragernes menighet. Kirkeposten kommer ut regelmessig, med 4 nummer pr. år, og leveres til alle husstander i menigheten.

Nr. 4 2017 kan nå leses her.

Tidligere utgaver:

2014  2015  
2013  2016  
2012  2017  
2011    
2010    
2009    
2008    
2007    
2006