Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Bragernes

Gravferd

Gravferd foregår fra Bragernes kirke eller gamle eller nye kapell i Bragernes krematorium.  Det er blitt mest vanlig at gravferden foregår fra krematoriet.  Det er imidlertid anledning for alle tilhørende soknet å velge Bragernes kirke som stedet for den siste avskjeden. Vanligvis er det den av prestene som har tjenesteuke, som forretter ved gravferden.  Presten vil forut for gravferden ta kontakt for samtale med de nærmeste pårørende. 

Første søndag etter bisettelsen vil de avdøde som er stedt til hvile sist uke, bli minnet under gudstjenesten i Bragernes kirke.  Det kan være godt for de pårørende å overvære dette.

En tid etter bisettelsen vil nærmeste pårørende få brev fra menighetens diakon med tilbud om besøk og samtale.  For øvrig kan både diakonen og prestene gjerne kontaktes for samtale.

 

"Sorg og omsorg Drammen og omegn" organiserer sorggrupper for etterlatte.  Dette kan være en fin hjelp til å bearbeide sorgen, sammen med andre i samme situasjon.  Henvendelse til Frivillighetssentralen Drammen,

tlf. 32 26 70 50.

 

Allehelgensdag i november er en søndag i kirkeåret da vi på en særlig måte minnes dem som er døde i løpet av året. Til gudstjenesten på denne dagen får alle nærmeste pårørende en invitasjon til gudstjenesten i Bragernes kirke, der de avdødes navn leses opp og et lys blir tent for hver av dem.  Etter gudstjenesten er det kirkekaffe for alle i menighetshuset. Kirken vil holdes åpen den dagen, og prestene og diakonen vil være tilstede for samtale, for dem som måtte ønske det. Om kvelden holdes det konsert i kirken. 

  

Mer informasjon