Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Bragernes

Vigsel

Vigsel i Bragernes kirke?

Dersom du ønsker å bestille kirken for vigsel, kan du henvende deg til Bragernes menighetskontor, tlf. 32 98 91 80 (10-13) eller til kirkevergens kontor, tlf. 32 98 91 00 (9-15).
Nedenfor finnes en veiledning for dere som ønsker å inngå ekteskap i Bragernes kirke. Vi vil gjerne gjøre vårt til at bryllupsdagen skal bli en minnerik dag for dere. 

Papirer til utfylling:

Folkeregisteret er den instans som ser til at den formelle juridiske siden ved ekteskapsinngåelsen er i orden. Skjemaer for utfylling kan lastes ned her og leveres folkeregisteret i god tid før vigselen. Brudepar bosatt i Buskerud sender ferdig utfylte papirer til Skatt Sør Tønsberg, Postboks 2412, 3104 Tønsberg. Folkeregisteret for Drammensområdet har besøksadresse Drammen skatt Sør, Gamle Kirkeplass 7. Telefoniske henvendelser skjer til: 800 80 000.    

Brudefolkene mottar en prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne er gyldig i 4 måneder. Attesten oversendes presten som skal forestå vigselen eller tas med til samtalen.

Samlinger for brudefolkene:

De fleste vigslene foregår i sommerhalvåret og er meldt inn i god tid i forveien. Ut fra den oversikten menighetskontoret har på vårparten, inviteres alle blivende ektepar til en samling i Bragernes kirke i løpet av april/mai. Her gjennomgår vi mange praktiske spørsmål, slike som også er omtalt nedenfor, og forbereder nærmere på de valgmulighetene som finnes for brudefolkene i vigselsritualet. (Liturgi og tekster) På denne måten kan paret være mer forberedt når det gjelder egne ønsker når de kommer til samtale med presten.

Samtale med presten:

Presten vil gjerne ha en samtale med brudeparet, for eksempel et par uker før vigselen. Da avtaler man tid og møtes i Bragernes kirke eller på menighetskontoret, fortrinnsvis på dagtid. Forlovere, foreldre, brudepiker og andre må gjerne være til stede under den innledende orienteringen, men en del av tiden ønsker presten å samtale med brudefolkene alene.
Dersom paret og familien ønsker mer gjennomgang av det praktiske i kirken, kan kirketjeneren kontaktes om dette. 

Valg av musikk og salmer:

Ta gjerne kontakt med kantor når dere skal velge bryllupsmarsjer og salmer. Det skal velges 2 bryllupsmarsjer og 2-3 salmer. Vi vil også peke på muligheten for å engasjere en ekstra musiker til å synge/spille under vigselen. Kantor vil kunne formidle kontakt med solosanger, fiolinist, trompetist eller fløytespiller. Dette kan koste litt, men gir en fin stemning og opplevelse. Valg av tekster utenom salmeboken avtales med prest/kantor.

Andre valgmuligheter i vigselsordningen:

Det er åpnet for flere alternativer i vigselsordningen, der brudeparet kan velge mellom to alternativer når det gjelder selve ekteskapsinngåelsen og overrekkelsen av ringer.  Det er videre anledning til å engasjere forlovere eller andre av gjestene til å bidra ved tekstlesningene og forbønnen.  Dette kan presten orientere nærmere om.

Trykking av program:

Vi vil gjerne oppmuntre til å lage et lite program-ark før vigselen. I programmet trykkes salmene, Fadervår, og det som skal skje for øvrig – i korte trekk. Så kan én i bryllupsfølget dele ut programmene ved inngangen og ønske velkommen til kirken.

Pynting med blomster:

Mange ønsker å pynte med blomster og løv i kirken. Hvis det er flere vigsler samme dag, må man samarbeide om dette. Da blir det flere blomster og mindre kostnader for hvert par. Vi formidler gjerne kontakt mellom brudeparene. Det hører med til pynting av kirken at det skal være et par enkle buketter på alteret. Alle blomstene kan tas med etter vigselen, bortsett fra bukettene på alteret. Ta kontakt med kirketjener vedrørende pyntingen.

Plassering av stoler i koret:

Bragernes kirke har følgende tradisjonelle plassering: 

                                   ALTER 
            Brudens                                 Brudgommens 
            forlover                                  forlover
            Mor                                       Far
            Far                                        Mor
            Brud                                      Brudgom

                                                                       

 

Andre plasseringer er selvfølgelig mulig, f.eks. at bruden og hennes far og brudgommen og hans mor, samt forlovere tar plass i koret, eller kun brudepar og forlovere. 

Fotografering og risgryn:

Det er helt i orden å fotografere/filme bruden og brudeparet under prosesjon inn i og ut av kirken. Under selve seremonien ber vi om at fotografering og filming foregår diskret, uten å forstyrre brudeparet.  Ta gjerne kontakt med kirketjener eller prest for nærmere informasjon om dette.
Vi fraråder å kaste risgryn på brudeparet utenfor kirken, av hensyn til småfuglene. Confetti frarådes også da det innebærer ekstra rengjøring. Vi ber om at kirketjener kontaktes om slike spørsmål.

Betaling:

I Bragernes er det stor pågang av par som ønsker å inngå ekteskap i den vakre kirken.  Vi er selvfølgelig glade for dette, samtidig som vi vil understreke at det normale er at man gifter seg i den lokale kirken, der den ene eller begge brudefolkene bor. I de tilfelle hvor ingen av brudefolkene er folkeregistrert i Drammen, blir det en avgift å betale:
Kr. 2.000,- for leie av kirkerom og kirketjener (pålagt).
Kr. 1.200,- for organist/kantor fra Drammen.
Kr. 1.800,- for prest fra Drammen.
Dersom ingen av brudefolkene tilhører Den norske kirke, gjelder de samme prisene.

Samlivskurs:

Flere organisasjoner og instanser arrangerer ulike typer Samlivskurs, av ulik varighet og til ulike priser.  Vi anbefaler å undersøke nærmere hvilke tilbud som fins.  Et Samlivskurs kan gi nyttige råd for veien videre og er med på å gjøre gode forhold enda bedre.

Vigsel av fraskilte:

Prestene i Bragernes kirke pleier å si ja til å vie personer som har vært gift tidligere, men ta gjerne kontakt for samtale så snart som mulig, slik at vi får klarhet i at det ikke er noe i veien for å inngå et nytt ekteskap i kirken.

Liturgi og tekstlesninger:

Her kan du laste ned liturgien for viselen.

Her kan du laste ned bibeltekster som benyttes i vielsen. Vanligvis leses én tekst fra Det gamle testamente og én tekst fra Det nye testamente.