Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Dåp

Velkommen til dåp i Bragernes kirke!  
Døpefont bragernes
Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en merkedag der vi feirer barnet som er født. Men den er noe mer. Dåpen er en hellig handling som kirken utfører på oppdrag fra Jesus. dåp barn

Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv.

Her finner du mer informasjon om dåpens innhold, valg av faddere, praktisk gjennomføring og dåpsliturgien.

Her kan dere gå inn og registrere ønske om dåpsdato, samt øvrige opplysninger. Dere vil få en automatisk kvittering på e-post om at vi har mottatt forespørselen. Vi tar kontakt med dere så snart meldingen blir registrert hos oss, slik at dere får en tilbakemelding på om det er plass på ønsket dato. Før dåpsdagen vil dere også bli kontaktet av prest for å avtale dåpssamtale.

Dåp i Bragernes kirke

De fleste søndager feires dåp i Bragernes kirke.  

Av erfaring har vi funnet ut at det ikke bør være mer enn 5 barnedåp i den enkelte gudstjeneste.  Hvis en spesiell søndag er viktig for dere, så vær tidlig ute med å reservere plass.  Det skjer ved henvendelse til Bragernes menighetskontor, Kirkegt. 7, tlf. 32 98 91 80 (kl.10-13) eller felles kirkekontor kontor tlf. 32 98 91 00 (kl.9-15).

Elektronisk påmelding til dåp gjøres HER.

Det er mulig å leie dåpskjole ved Bragernes menighetskontor.  Vi har seks ulike modeller å velge mellom.  Leie koster kr. 500,- (prisen for å rense den etterpå!). 

De dåpsforeldre som bor i Bragernes menighet får et bilde som en gave i anledning dåpen.  Vi har flere ulike billedmotiver som foreldrene kan velge blant.  Kontakt menighetskontoret om dette før dåpssøndagen.