Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Diakonien er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. Den er både en grunntone i alle forhold i menigheten, og den konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende. Diakoni besøkstjeneste
Kirkens visjon for den diakonale tjenesten er: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.» 

Noe av det diakonale arbeidet i Bragernes menighet: 

Nestekjærlighet:
• Åpen kirke
• Besøkstjeneste
• Stille kvelder
• Tilbud om samtaler og sjelesorg
• Gudstjenester, hverdagsmesser, morgenbønn og middagsbønn

Inkluderende fellesskap:
• Babysang og knøtteklubb
• Kor for barn, unge og voksne
• Formiddagstreff og bingo
• Arbeidsstue
• Tirsdagsklubben 
Diakoni hånd i hånd
Vern om skaperverket:
• Grønn menighet
• Albumhagen og Kirkeparken
• Klimafestivalen
• Økouka
• Klimamesse
• Skaperverkets dag 

Kamp for rettferdighet:
• Gi det videre i samarbeid med Kirkens Bymisjon
• Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
• TV-aksjonen
• Matinnsamling til Frelsesarmeen 

Frivillighet
Har du lyst til å bidra? Mange opplever det som givende å delta aktivt i menighetens arbeid. Vi trenger alltid flere hender og gode ideer. Du bestemmer selv hva du vil gjøre, og hvor ofte du vil være med. Du kan være kirkevert i Åpen kirke, være gudstjenestevert, hjelpe til i Kirkeparken/Albumhagen, lage mat til våre arrangement, synge i kor, gå med Kirkeposten, være besøksvenn og mange andre ting. Vi ønsker også å høre dine forslag og drømmer, kanskje vi kan skape noe nytt sammen?
Ta kontakt med diakonen dersom du ønsker å være med som frivillig, eller om du ønsker mer informasjon om tilbud og aktiviteter: gervin@drammen.kirken.no