Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Bragernes

Max Reger Jubileum

Konsertserie i Bragernes kirke 2016

I 2016 er det 100 år siden komponisten Johann Baptist Joseph Maximilian Reger (1873-1916) døde.
Jubileet markeres med en konsertserie på tilsammen syv konserter i Bragernes kirke, der samtlige av Regers syv koralfantasier blir fremført i løpet av året. Konsertserien er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen domkirke menighet og Bragernes menighet.

Koralfantasiene er av blandt de mest sentrale verkene Reger skrev for orgel, og såvidt vi vet har disse aldri blitt framført i en sammenhengende konsertserie på denne måten i Norge før. Konsertene vil altså ha koralfantasien som hovedverk, men vil også inneholde andre mindre orgelverker av komponisten.

Carsten Lund-orgelet i Bragernes (1998) er et av landets fineste instrumenter for realisering av Regers klanglige univers.

Max Reger var en markant komponist i europeisk sammenheng. Han har skrevet mange betydelige verker som ofte fremføres, og blir i dag regnet som den viktigste tyske orgelkomponist etter Johann Sebastian Bach. Etter Bachs død og frem til det 20. århundre var Reger den absolutt mest markante skikkelsen som trakk de store linjer fra Bach via romantikken og inn i vår egen tid. Han så det som sin oppgave å ta vare på tradisjonene og videreføre dem inn i et nyere tonespråk der også Mendelssohn, Schumann, Brahms og Liszt var betydelige. Reger var nettopp en av dem som bandt linjen fra Brahms til Hindemith sammen til en uavbrutt utvikling. Med Bach som grunnlag utviklet han sin egen personlige stil tydelig inspirert også av sin samtid.

Det var antakelig hans musikkteorilærer Hugo Riemann som først introduserte de vakre og musikalsk viktige protestantiske koralene til katolikken Reger. Dette fordi disse ble brukt i undervisnings- sammenheng som grunnlag for kontrapunkt og komposisjon. Dette igjen førte Reger til den protestantiske kirke der han senere traff sin kone Elsa von Berchen.

Katolikken Reger uttrykte ofte frustrasjon over at protestantene ikke forstod verdien av koralene i den Lutherske kirken. At de hadde en kvalitet og egenart som måtte videreformidles og videreforedles. Regers orgel- og pianolærer Adalbert Lindner var overrasket over hvor dypt han dykket inn i det åndelige materialet, men mye tyder på at hans religiøse overbevisning og sterke tro var grunnlaget og inspirasjonen for mye av det han skrev. Ikke minst de syv koralfantasiene som i denne sammenheng står i fokus. Han skrev regelmessig koraler i mindre format, men de store verkene ble til over en forholdsvis kort periode. Alle de syv Fantasiene ble skrevet innenfor en periode på 2 år, og i løpet av en periode på syv år (1898-1905) ble bortimot alle hans store orgelverk komponert. Dette har sammenheng med hans bekjentskap med Karl Straube som ble en trofast venn og ivrig formidler av hans musikk, og som med sine usedvanlige ferdigheter og interpretasjonsevner bekreftet at det tross alt var mulig å fremføre Regers kompliserte orgelverker.

Reger har med alle de koralbaserte verkene vist at det primære målet var å formidle det tekstlige innholdet i koralen hvor disse gjenspeiles tydelig i musikken. Med noen få unntak behandles alle vers i koralen i komposisjonens forløp. Utgangspunktet for ”de store” var hans første fantasi for orgel: ”Ein’ feste Burg ist unser Gott” som han skrev på 3 dager, bare 25 år gammel. Dette verket var nyskapende, og dannet grunnlaget for de neste koralfantasiene som kom i løpet av 2 år. Her blir de dynamiske musikalske virkemidlene utprøvet til det ytterste, noe som også skaper krasse og uventede kontraster.
Alle syv fantasiene bærer koralens navn, og er bygget opp i deler der koralmelodien blir behandlet mange ganger i forskjellige varianter. Progressjonen i de syv koralfantasiene kan sees på som et manifest fra Reger der hans personlige liv med mange kriser beveger seg gjennom hele spekteret fra tro til tvil, sorg, død og lovprisning. Det er interessant å merke seg at det var akkurat en Lutherkoral som inspirerte Reger til å skrive den første koralfantasien. Da kan denne jubileumsmarkeringen være med på å rette blikket enda videre mot Lutherjubileet i 2017.

Hovedverker som skal fremføres i tillegg til annen musikk av komponisten, og utøvere:

Bragernes kirke kl. 13
2. april, Terje Winge. Op. 52/ 1 "Alle Menschen müssen sterben" 
9. april, Karin Nelson. Op. 30 "Freu dich sehr, o meine Seele" 
16. april, Anders E. Dahl. Op. 40/2 "Straf mich nicht in deinem Zorn" (Salme 6) 
23. april, Karstein Askeland. Op. 52/ 3 "Halleluja, Gott zu loben" (Salme 146) 
5. november, Erling Aasgård. Op. 27 "Ein feste Burg ist unser Gott" (Salme 46) 
12. november, Sigurd M. Øgaard. Op. 52/ 2 "Wachet auf, ruft uns die Stimme" (Matt.25.1-13 + Jes. 52.8)
19. november, Mariko Takei. Op. 40/ 1 "Wie schön leuchtet uns der Morgenstern" (Salme 45) 

Skrevet av Mariko Takei, kantor i Bergen