Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Møteplan Menighetsrådet

Bragernes menighetshus, møtestart kl. 18.30.
Arbeidsutvalget har forberedende møte omtrent 14 dager før møtene i Menighetsrådet.

Våren 2017
Torsdag 26. januar, tirsdag 21. februar, torsdag 30. mars, tirsdag 2. mai, torsdag 8. juni.

Høsten 2017
29. august, 12. oktober, 14. november og 14. desember.