Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Bragernes

Utleie: Menighetshuset

Bragernes menighet leier ut lokaler i Menighetshuset.

Kirkekaffe menighetshuset 29.10.06

Ta kontakt med Soveig eller Odd Ringstad, tlf. 32 83 58 19/95 04 52 41/90 76 73 42. sringstad@drammen.kirken.no

MENIGHETSHUSET
Utleiepriser:
Storsal m/bord og stoler (ca. 100 pers.) Kr. 2.200,-
Mellomsal (leie til faste ukentlige aktiviteter) kr. 200,-
Mellomsal (øvrig leie) kr. 250,-
C-sal i sokkeletasje (leie til faste ukentlige aktiviteter) kr. 250,-
C-sal i sokkeletasje (øvrig leie) kr. 350,-.
Peisestue kr. 900,-
Bruk av kjøkken kommer i tillegg og koster kr. 200,-.

Øvrige opplysninger:
Nøkkel leveres ut på Bragernes menighetskontor i åpningstiden (Mandag-torsdag kl. 10.00-13.00) Lokalene forlates i den stand de er når man kommer. Utleier står for vask.