Bragernes menighet

Bragernes menighet
Postadresse: Albumsgate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Bragernes

Ansatte, råd, frivillige

Bragernes menighet er en aktiv menighet.

Menighetsrådet er menighetens demokratiske styre.

Frivillig arbeid er avgjørende for fellesskapet!

Ansatte.

Vi har stor aktivitet og har derfor fast givertjeneste. Meldt deg gjerne til givertjenesten.