Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Wenche Solbakken


 

 


Wenche Solbakken  
Navn: Wenche Solbakken
Tittel: Kirketjener
Adresse
Tlf 32 98 92 35
Mobil 47 48 20 79
E-post wenche@fjellkirke.no
   

Oppgaver