Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Ivar Flaten


 

 


Ivar Flaten  
Navn: Ivar Flaten
Tittel: Sokneprest
Adresse
Tlf 32 98 92 33
Mobil 41 54 58 49
E-post ivar@fjellkirke.no
   

Oppgaver

 

Deltar i følgende grupper:

Råd utvalg Rolle
Fjell Menighetsråd Sokneprest
Menighetsrådets arbeidsutvalg Medlem
Gudstjenesteutvalg Leder
Web-redaksjon