Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Fjell

Fjell kirke fyller 30 år i år

 

Logo 30 år

Velkommen til 30-årsmarkering i Fjell kirke!

Høsten 1984 ble Fjell kirke innviet og i år kan vi feire 30 års jubileum. Kulturkirken Fjell arbeider for å være en åpen og inkluderende folkekirke og bygger felleskapet på dialog og frivillighet. I 2013 fikk vi tildelt Drammen kommunes frivillighetspris, til glede og inspirasjon i det videre arbeidet.
 
Menighetsrådet og staben ønsker at jubileet skal feires gjennom hele året i gudstjenestefelleskapet, i de ulike aktivitetene for barn, ungdom og voksne og gjennom våre kulturarrangement. Selve bursdagen feires under gudstjenesten og kirkekaffen 24. august og på frivillighetsfesten 20. november. På frivillighetsfesten vil vi etablere og tildele vår egen frivillighetspris.
 
En gang i måneden har vi invitert en kunnskapsrik person til å holde et innlegg og skape debatt på kirkekaffen. Vi ønsker gjennom tilbakeblikk, skråblikk og kritiske blikk å få inspirasjon til å stake ut veien videre.
 
Lill ToneI ungdomstiden var jeg med i koret Youngspiration. Sammen med Bjørn Eidsvåg, sang vi under åpningen av kirken Føtter på fjell. I en strofe i teksten heter det: «du viste meg nåde istedenfor krav, da fant jeg tilbake til meg selv»:
 
Jeg håper dere som kommer til Fjell kirke vil finne:
  et hvilested for kropp og sjel
  en møteplass til glede og inspirasjon
  et felleskap med mennesker og med Gud
 
Vi ønsker deg velkommen til å sette dine føtter på Fjell!
 
Hilsen Lill Tone Grahl-Jacobsen,
leder i Fjell menighetsråd
 
Temasamtaler på kirkekaffen om fortid og framtid
Søndag 26. januar 11.00
Jubileumskomiteen informerer om jubileumsåret
Lill Tone Grahl-Jacobsen, Asbjørn Ludvig Stavem og Ivar Flaten gir en orientering om jubileet. Vi vil gjerne inspirere alle i menigheten til å engasjere seg og invitere naboer og venner til arrangementene.
 
Søndag 9. februar 11.00
Hvilken betydning har kulturarbeidet i Fjell kirke?
Per Roar Ekeland har fulgt Fjell menighet gjennom mange år. Han har vært redaktør av menighetsbladet, musiker og korleder og i medlem i kulturkomiteen. Kulturkirken har blitt et varemerke for oss. Hvordan kan vi tenke videre? Les innlegget her..
 
Søndag 30. mars 11.00
Skolen og kirken på Fjell: Læring og fellesskap i bydelen
Jan Moen har fulgt utviklingen i bydelen gjennom mange tiår fra sin posisjon som leder på Fjell skole. Hva er de viktigste oppgavene for skole og kirke i bydelen i årene som kommer?
 
Søndag 27. april 11.00
Konfirmanter, ungdomsklubb og miljø
Odd Gusrud var i mange år kateket i Fjell menighet med ansvar for konfirmanter og annet ungdomsarbeid. Hvilke lærdommer kan vi ta med inn i de neste 30 årene?
 
Søndag 25. mai 11.00
Religionsdialog og menighetsarbeid: Å være kirke i Drammen
Anne Grete Spæren Rørvik er prest i Metodistkirken i Drammen og styreleder i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). Hvilken plass bør dialog ha i menigheten?
 
Søndag 24. august 11.00
Fjell menighet i 30 år: Kirke i byutviklingsperspektiv
Fylkesmann Helen Bjørnøy er teolog med erfaring fra politikk og samfunnsliv, diakoni og bistand. Bjørnøy vil snakke om Bydelen – fortid og fremtid. Hva tenker hun om Fjell kirkes plass, det flerkulturelle og dialogen?
 
Søndag 7. september 19.00
Fjell bydel i utvikling: Kirken i nabolaget
Yngve Carlson er sosiolog og har i mange år fulgt utviklingen på Fjell som deltaker i ulike prosjekter – og som forsker. Hva er hans perspektiver på kirkens rolle i bydelen?
 
Søndag 12. oktober 11.00
Folkekirken de kommende år: Hvor går vi?
Vi håper på at den nye biskopen i Tunsberg vil delta med et slikt innlegg. Ellers har et meget godt alternativ.
 
Søndag 16. november 11.00
Bydelen og frivilligheten
Monika Bock har ledet Frivillighetssentralen i bydelen i mange år og har vært en drivende kraft her. Hvordan kan vi samhandle for å engasjere flere til å løse viktige oppgaver?
 
Søndag 7. desember 19.00
De neste 30 år
Leder av menighetsrådet, Lill Tone Grahl-Jacobsen oppsummerer jubileumsåret og peker på oppgaver som ligger foran oss.
 
 
Andre jubileumsarrangementer
Søndag 27. April 11.00
Konfirmantjubileum

Fjell menighet inviterer tidligere konfirmanter til treff i kirken. 25 og 30-årsjubilanter er spesielt invitert. Komité: Jorunn Lyng Haugseth, Jan Otto Bustadmo og Odd Gusrud.

Søndag 4. mai 18.30
Konsert med koret SKRUK
Koret SKRUK har gitt ut en lang rekke CDer under sin dirigent Per Oddvar Hildre. Den siste er ”Sangen fra katakombene” tatt opp i Tyrkia i samarbeid med Kirkelig Kulturverksted. Koret har et bredt repertoar og er et av landets mest aktive og anerkjente kor.
 
Torsdag 8. mai 19.00
Multikulturell kveld i samarbeid med våre naboer
Fjell menighet har tradisjon for et samarbeidsarrangement med moskeen. Med Fjell og Galterud skoler, Unni Helland, Lillian Eilertsen, Signe Myklebust, Galina Trintsoukova og Ivar Flaten. Grunnloven og 17. mai vil være et viktig tema.
 
Søndag 24. august 11.00
 Jubileumsgudstjeneste med gjester
Festgudstjeneste i anledningen 30-årsdagen for Fjell kirkes innvielse. Fylkesmann Helen Bjørnøy, prost Øystein Magelssen og andre gjester.
 
Torsdag 20. november 19.00
Frivillighetsfest med prisutdeling

Jubileumsårets høydepunkt med stor fest for Fjell menighets frivillige. Fjell menighets frivillighetspris deles ut for første gang. Gjester og overraskelser.

 
Kulturkvelder og konserter
Torsdag 13. februar 19.00
Konsert med Marinemusikkens oktett
 
Torsdag 13. mars 19.00
Min russiske reise: Foredrag om Transsibirske jernbane av Jens A Riisnæs. Musikkinnslag: Romanser av Rachmaninov og Tchaikovsky med Lindita Ottarson og Galina Trintsoukova.
 
Torsdag 10. april 19.00
Konsert med Victor Riakhin og medstudenter fra masterstudiet på Norges Musikkhøyskole.
 
Torsdag 8. mai 19.00
Multikulturell kveld med Fjell skole, Galterud skole, Minhaj Ul Quran, Galina Trintsoukova, Ivar Flaten og andre gjester. Grunnlovsjubileet sett fra Fjell.
 
Torsdag 12. juni 19.00
Alf Prøysen-konsert med Elin Prøysen og Egil Johansson
 
Tirsdag 16. september 19.00
Salmer i jazzversjon: Espen Eriksen (piano) og Gunnar Halle (trompet) gir konsert. Samarbeid med Drammen Sacred Music Festival
 
Resten av høstprogrammet er ikke klart ennå og vil bli publisert så snart det er på plass.

 

Andre interessante ting som skjer i jubileumsåret
Søndag 31. august 1100
Pilegrimsvandring fra Skoger gamle kirke til Fjell kirke i samarbeid med Skoger og Strømsø menigheter. Morgensang i gamle Skoger kirke før vi går gjennom marka til Fjell kirke der det serveres pilegrimssuppe. Buss fra Strømsø via Fjell til gamle Skoger kirke.
 
Uke 38 (17.-21. september)
Den 5. utgaven av Drammen Sacred Music Festival. Se festivalens hjemmesider her.. 
 
Fredag 3.- mandag 6. oktober
Menighetstur til vår vennskapsmenighet i Suffolk: Melton og Ufford. Vi er invitert til gjenvisitt etter våre venners besøk her i juni 2013. Mer informasjon her...
 
Publisering av gamle menighetsblader
Vi har begynt digitaliseringen av menighetsblader fra 1984. Disse vil bli tilgjengelige fra våre hjemmesider etter hvert som de blir tilgjengelige.