Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Fjell

Menighetsbladet

Menighetsblad for Fjell, Øvre Austad, Austad skog og Galterud

Menighetsbladet kan av kapasitetsmessige hensyn ikke utgis. Kanskje kan det tas opp hvis noen melder seg til arbeid med det. Ta kontakt med oss hvis det er aktuelt!

Ved å klikke på forsidene nedenfor, kan du åpne en elektronisk utgave av de bladene som hittil er gitt ut. Send gjerne mail med kommentarer til post@fjellkirke.no.

Nr 1, 2 og 3/2011

Mblad 1 2011    Mblad 2-2011    Mblad 2011-3
     

 

 Nr 1, 2, 3 og 4/2010

MB forside 2010-1   Forside MB 2-2010   Forside mb 3-2010   Forside MB 4-2010

Nr 1,2, 3 og 4/2009
Menighetsbladets forside 1 2009   Mblad 2-09  Mblad 3-2009   Menighetsblad 4/2009