Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
26.05.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
02.06.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
09.06.2019 11.00 Høytidsgudstjeneste Fjell kirke Fjell
16.06.2019 12.00 Friluftsgudstjeneste på Blektjern Utendørs Fjell