Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
25.03.2018 11.00 Gudstjeneste i Fjell kirke Fjell
25.03.2018 11.00 Gudstjeneste Fjell kirke Fjell
29.03.2018 19.00 Kveldsgudstjeneste skjærtorsdag i Fjell kirke Fjell
29.03.2018 19.00 Gudstjeneste Fjell kirke Fjell
01.04.2018 11.00 Høytidsgudstjeneste første påskedag i Fjell kirke Fjell
01.04.2018 11.00 Gudstjeneste Fjell kirke Fjell
02.04.2018 19.00 Vandring gjennom påsken i ord og toner Fjell
02.04.2018 19.00 Gudstjeneste Fjell kirke Fjell
08.04.2018 11.00 Gudstjeneste Fjell kirke Fjell
15.04.2018 11.00 Gudstjeneste Fjell kirke Fjell
22.04.2018 11.00 Gudstjeneste Fjell kirke Fjell