Strømsgodset menighet

Strømsgodset menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Grønland 101, 3045 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Strømsgodset

Påske

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Et historisk tilbakeblikk

 

PÅSKE

Påsken er den mest sentrale av de kristne høytidene i kirkeåret, både for den romersk-katolske, den ortodokse og de protestantiske kirkene.  Høytiden feires til minne om Jesu Kristi siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse som, ifølge evangeliene i Bibelen, fant sted under den jødiske påskefeiringen pesach i Jerusalem. 

Jødene har feiret påske lenger enn de kristne.  Deres feiring markerer imidlertid israelittenes utvandring fra fangenskapet i Egypt, der Jacob og hans tolv sønner hadde bosatt seg og etterkommerne blitt slaver under Faraos styre.  Ordet påske kalles pascha på gresk og latin, og er en forvanskning av navnet på den jødiske høytiden pesach. Ordet betyr "å gå forbi" og henviser til fortellingen om Moses som førte jødefolket ut av trelldommen i Egypt.

I den kristne kulturen feires julen, markeringen av Jesu fødsel, ofte enda bredere enn den mer religiøst pregede påsken.

DEN STILLE UKE

Opptakten til feiringen av påske begynner med palmesøndag og fortsetter med "den stille uke", hvor man feirer skjærtorsdag og langfredag.  Disse dagene er til minne om Kristi lidelse, og feiringen bærer, i de fleste kirker, fortsatt preg av fastetidens enkle liturgi.  Den katolske kirke, for eksempel, tildekker sine statuer og bilder, det ringes ikke med kirkeklokkene, og det er svært lite dekorasjon i kirkene mellom skjærtorsdag og påskeaften.

I den norske kirke feires palmesøndag til minne om Jesu inntog i Jerusalem, da folket hyllet ham med palmegreiner.  Torsdag i den "stille uken" kalles skjærtorsdag etter norrønt skira, som betyr rense.  Navnet refererer til at Jesus vasket disiplenes føtter den dagen.  Som et apropos til nettopp dette, er det sagt at fiskeren Peter, en av Jesu disipler, følte stort ubehag ved at Jesus skulle vaske hans føtter.  For Peter var jo Jesus en "stor" mann, en som var Peters leder og læremester.  Det hevdes at Jesus gjorde det for at Peter skulle lære seg til å blir mindre "stolt" og kunne ta imot.  Skjærtorsdag feires også til minne om at Jesus innstiftet nattverden.

PÅSKEAFTEN

Påskeaften er dagen hvor man ikke feirer noen liturgiske handlinger.  Man sier gjerne at den er dagen hvor kirken står samlet i sorg ved Kristi grav.  Disiplene holdt seg innendørs denne dagen, i redsel for å bli arresterte.

 

PÅSKEDAG

På påskedagen fortsetter feiringen av Kristi oppstandelse på morgenen, og dagen innleder tradisjonelt en oktav, det vil si en åttedagersperiode der alle dager regnes som festdager på linje med søndager.

Påskedagen er den dagen som forklarer hele kristendommen.  Selv disiplene skjønte ikke hele Jesu budskap før på påskedag og dagene etter.  Thomas, den av disiplene som tvilte mest, trodde ikke på sine venner da de fortalte ham at Jesus var stått opp.  Ifølge Bibelen fikk han også møte Jesus, lys levende, i kjøtt og blod, ikke som et spøkelse eller en ånd.  De første som fikk se Jesus levende var kvinnene.  De gikk til graven først, og Maria Magdalena møtte Jesus i hagen. 

 

ANDRE PÅSKETRADISJONER

Påske har i tillegg til det religiøse, fått flere verdslige innslag og folkelige uttrykk.  Det gjelder alt fra gamle tradisjoner med bruk av påskeegg, påskeharer og gule påskekyllinger til nyere tids påskeferie, påskekrim og påskenøtter.

Markeringen av "den stille uke" og påskens helligdager har variert en del i folketradisjonen.  Spesielt langfredag har vært preget av alvor, stille kontemplasjon og medfølelse med den lidende Jesus på korset.  Tidligere var det ikke vanlig med slitsomt bondegårdsarbeid på langfredag, og i Norge var det strenge lukketidsbestemmelser og forbud mot servering, musikk og dans. 

Påskehøytiden inneholder mange fridager, og derfor har påskeferien blitt en tid for reising og familiesamvær. 

 

Noen hendelser som har skjedd rundt påsketider:

1. Påskeopprøret, irenes mislykkede opprør mot det britiske styret i 1916.

2. Påskeøya i Stillehavet er oppkalt etter den nederlandske oppdagelsesreisende Jacob Roggeveen, som første europeer, oppdaget den bebodde øya i 1722, 1 påskedag.

3.Påskelilje, Narcissius pseudonarcissus) er en blomst i narsissfamilien med gul, trompetformet blomsterkrone.  Den blomstrer ved påsketider i mange hager og parker i Norge.

4.Påskeopprøret i Arbeiderpartiet i 1958, med krav om at Vest-Tyskland ikke skulle få atomvåpen.