Strømsgodset menighet

Strømsgodset menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Grønland 101, 3045 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Strømsgodset

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

 

 

Preken

ved sokneprest Einar Salvesen

Strømsgodset kirke 4 mai 2014

Godt lederskap. Er det ikke det det handler om i store og små bedrifter? Hva er en god leder? Mor Teresa skulle holde et foredrag på en stor konferanse i Paris for bedriftsledere. Det sies at hun, den lille vevre kvinnen, gikk opp på talerstolen og stilte et spørsmål: "Er du glad i dine medarbeidere"? Og så gikk hun og satte seg.  Godt lederskap må handle om mer enn økonomisk fremgang.

En god leder? Som ser sine ansatte, lytter til dem, er tilstede. 

Finnes det noe bedre bilde av en god leder enn Jesus?  "Jeg er den gode gjeteren".  Dette bildet av Jesus er godt kjent og kjært: Jesus som den gode gjeteren/hyrden.  Over mange barnesenger henger - i alle fall før - nettopp dette bildet; Jesus med sauen på armen.  Du har vel sett det? Kanskje er det litt mer sjeldent nå til dags.  Bildet oser av trygghet, mildhet og omsorg. For slik er Jesus.  Og slik vil vi ha ham.  Mange svarer jo nettopp dette når de blir spurt om hva troen på Jesus betyr: De svarer trygghet.  "Tett ved sida mi går Jesus, alltid vil han være der".

Alt dette gjeterbildet var meget talende og treffende i tidligere tider, det var ikke vanskelig å forstå. På Jesu tid var det midt i blinken. Gjetere og sauer var et dagligdags syn for alle. Men vi føler det nok mer fremmed og virkelighetsfjernt. Vi vet jo knapt hva en gjeter er.

Men likevel; Det er mange som opplever at dette trygge Jesusbildet "slår sprekker". Livet er uforutsigbart og kan møte oss med mange ubehageligheter og overraskelser. Vonde ting skjer, enten det er selvforskyldt eller uforskyldt. Samlivet går i stykker, helsa svekkes, konflikter oppstår. Hvor er den trygge Jesus når vi rammes av livets harde slag? Vi skulle så gjerne sett at han var litt mer aktiv og fikset opp når ting tårner seg. Når utryggheten og bekymringene synes å ta overhånd. Det blir en ekstra byrde når også det trygge Jesusbildet "slår sprekker".

Det er bare en ting å si til det: Du er ikke glemt av Gud selv om det føles slik. Ikke slutt med å be selv om ikke svaret og løsningene kommer med det samme. Jesus er den gode gjeteren. Han kjenner sine. Han vet om oss. Han kjenner oss ut og inn - vår styrke og vår svakhet. Det synes jeg er befriende godt. For med Jesus kan jeg være meg selv, helt og fullt. Hos Jesus kan jeg spille med åpne kort. Jeg kan kaste alle maskene, være sårbar. Jeg trenger ikke fikse alt eller være vellykket. Jesus kjenner sine.  Gjeteren kjenner alle sauene. Det er ikke bare en stor hop som ytre sett kan se ganske like ut.  Han kjenner den enkelte. Ja, han elsker dem så sterkt at han gir sitt liv for sauene. En gjeter som ofrer sitt eget liv for å redde sauene. Det "sprenger" alle bildene av en gjeter. Det kunne ikke forventes av en gjeter. Men slik er Jesus. Han gir sitt liv for oss. Han bærer vår skyld og skam på sine skuldre. Han går i døden for å vinne livet for oss. Han er kommet for å gi oss liv og overflod. I motsetning til tyven, ulven, den onde som kommer for å stjele, drepe og ødelegge.

"Jeg har også andre sauer, som ikke hører til i denne flokken. Også dem må jeg lede.  De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en gjeter". Det er mange forskjellige kirkesamfunn blant de to milliarder mennesker som tilhører kristenheten. Det er et stort mangfold. Det er teologiske forskjeller og uenighet. Og samtidig tenker jeg at det er bare en kristen kirke på jord. Fordi det er en felles gjeter, Jesus Kristus, som bærer og holder sammen hele denne mangfoldige verdens vide kirke. Det er Ham vi hører til. Det er Ham vi takker og lovsynger.  Jesus er "bedriftslederen" som makter å holde sammen denne store og sammensatte universelle kirken.  Og gjøre den til en.

Jesus er den gode gjeter. Men kanskje jeg ikke vil han noen gjeter? Jeg tror jeg vet best selv.  Eller hva?