Strømsgodset menighet

Strømsgodset menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Grønland 101, 3045 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Strømsgodset

Givertjenesten

Givertjeneste
Strømsgodset menighet står foran store forandringer (nye boliger bygges og befolkningen øker).
Vi ønsker å være med på å skape et best mulig miljø for alle aldersgrupper, ikke minst de unge.
Til dette trenger vi hjelp.

Stat og kommune har ansvar for lønn til prester, diakon, organist, kirketjener, kirkegårdsarbeidere og kontorhold, samt vedlikehold og drift av kirker, kirkegårder og presteboliger.

Alt som gjøres i en menighet må vi selv finansiere slik som:
Lys og bilde ved dåpen, bøker til dåpsforeldre og fireåringer, en del utgifter til konfirmanter, korvirksomhet, diverse tiltak for unge og eldre, besøktjeneste, andre kulturtiltak.

Bli med i givertjenesten
Alle som gir fast vil få en kvittering ved årets slutt og kan trekke inntil 25.000 fra på skatten. Beløpet er oppjustert for 2016. Merk! Det er fullt mulig å gi et engangsbeløp også!! Kvittering gis på alle beløp over 500 kr.
Gironr: 2310.09.65763

Vi ordner med det som skal til skattemyndighetene(beløpets størrelse og hvor ofte du vil gi bestemmer du selv.)


Klikk her for å få skattefradrag 

Du kan også velge mellom å gi en gave til arbeidet generelt, til ungdomsarbeidet og til misjonsprosjektet spesielt.