Strømsgodset menighet

Strømsgodset menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Grønland 101, 3045 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Strømsgodset

Konfirmasjon

Påmelding: https://minkirkeside.no/Drammen  Foreldre logger seg på siden med mobilnummer og får tilsendt en innloggingskode på sms. Dere har også mulighet til å gjøre endringer i ettertid, f. eks. registrere tilleggsopplysninger. Frist for påmelding er 1. november 2019.

NB - det blir ikke blikjentkveld 23. oktober og lysmesse deltakelse 8. desember i 2019.

Dette skyldes at vi ikke har konfirmantprest/kapellan før etter nyttår.

Første konfirmantsamling blir derfor 15. januar kl. 17.00 - 20.00 i Storsalen på Strømsgodset menighetssenter.

Det vil være undervisning annenhver onsdag. Vi har undervisning fra 14.45-16.45. Det er derfor lurt å ta med litt niste etter skoletid. Skjer undervisningen et annet sted vil konfirmanten og deres foreldre/foresatte få beskjed om det.

26.januar: presentasjonsgudstjeneste i Strømsgodset kirke kl.11.00. Påfølgende foreldremøte etter gudstjenesten. Terminliste: Rett over nyttår vil vi sende ut en detaljert terminliste for konfirmantåret. Undervisningen er obligatorisk. Vi forstår at det noen ganger ikke vil være mulig å delta, men vi forutsetter 75% oppmøte på undervisning og leir.

 

Gudstjenester:

Konfirmanttiden består, blant annet, av å bli kjent med sin menighet.  Som en del av dette skal konfirmantene være med på 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden. I dette inngår lysmesse, presentasjonsgudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten, samt den gudstjenesten de er ministrant/medhjelper på. De velger selv når og hvor dere deltar i de resterende fem gudstjenestene, så lenge dette skjer før konfirmasjonen.  På disse gudstjenestene fyller dere ut et gudstjenesteark hvor dere får underskrift av prest, klokker eller kirkevert.  Det ferdige utfylte arket legges i en postkasse merket "gudstjenesteark for konfirmanter".  Husk å ta med penn eller blyant. 

Konfirmantleir:

Mer info kommer.

 

Økonomi:

 

Prisen for å delta som konfirmant i 2020 er 2.500,-.

 

Dette inkluderer:

 

- Konfirmantavgift

 

- Natt-cup i februar.

 

- Konfirmantleir til sommeren.

 

- Undervisningsmateriell og konf.bibel.

 

- Noe bevertning.

 

Konfirmantmedlemsskap i KFUK-KFUM:

Konfirmantene i Strømsgodset blir medlemmer av KFUK-KFUM, Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon. Disse sender ut egen faktura, men konfirmantinnbetalingen til oss blir lavere, slik at totalen blir 2500,-

Faktura sendes pr. e-post i mars 2020. Dersom det er noen som har utfordringer med økonomien eller har spørsmål - ta kontakt; vi finner en løsning.