Strømsgodset menighet

Strømsgodset menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Grønland 101, 3045 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Strømsgodset

Konfirmasjon

 

Konfirmanter 2018

Velkommen som konfirmant hos oss!

 
Selve undervisningen starter «på ordentlig» 10.januar kl.14.45 2018 menighetssenteret. Fra den datoen vil det være undervisning annenhver onsdag fra 14.45-16.45 på Strømsgodset menighetssenter. Det er lurt å ta med litt niste til etter skoletid.
Skjer undervisningen et annet sted vil konfirmanten og deres foreldre/foresatte få beskjed om det.
 
Terminliste: Rett over nyttår vil vi sende ut en detaljert terminliste for konfirmantåret, men før dette vil vi arrangere bli-kjent dag og konfirmantene er deltakende på lysmesse/vi synger julen inn. Vi arrangerer infomøte for foreldre/foresatte 30.mai 2017 kl.18 i kirken.
 

 Datoer i 2017:

 01.november kl.17-20: Bli-kjentdag på Strømsgodset menighetssenter

 

 

2018: 27 og 28.januar: Kick-off-helg med presentasjonsgudstjeneste 28.januar i Strømsgodset kirke. Påfølgende foreldremøte etter gudstjenesten.

 

Det er også mulighet for å delta på klubb i Strømsø menighet, hvor vi/de tilbyr diverse aktiviteter tirsdagskvelder. Ønsker dere å vite mer, kontakt oss gjerne.
 
Konfirmantmedlemsskap i KFUK-KFUM:
Konfirmantene i Strømsgodset blir medlemmer av KFUK-KFUM, Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon. Medlemskontingenten til KFUM-KFUK ligger innbakt i konfirmasjonsavgiften.
 
Gudstjenester:
Konfirmanttiden består, blant annet, av å bli kjent med sin menighet.  Som en del av dette skal konfirmantene være med på 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden. I dette inngår konfirmasjonsgudstjenesten, lysmessen og presentasjonsgudstjenesten. Dere velger selv når og hvor dere deltar i de resterende fem gudstjenestene, så lenge dette skjer før konfirmasjonen.  Følg gjerne med på våre nettsider: www.drammen.kirken.no/stromsgodset for å se hva slags gudstjenester vi har. På disse gudstjenestene fyller dere ut et gudstjenesteark hvor dere får underskrift av prest, klokker eller kirkevert.  Det ferdige utfylte arket legges i en postkasse merket "gudstjenesteark for konfirmanter".  Husk å ta med penn eller blyant. Konfirmasjonsgudstjenestene finner sted 1. og 2. september 2018.
 
Konfirmantleir:
Det er noen endringer i leiropplegget vårt. Leiren 2018 foregår i samarbeid med menighetene på sørsiden i Drammen og finner sted på Gulsrud leirsted 29.juni-03.juli 2018.

 

Økonomi:

 
Prisen for å delta som konfirmant i 2018 er 2.500,-.
 
Dette inkluderer:
 
- Konfirmantavgift
 
-"Kick off" - helg i januar.
 
- Natt-cup i februar.
 
- Konfirmantleir til sommeren.
 
- Undervisningsmateriell og konf.bibel.
 
- Noe bevertning.
 
Faktura sendes pr. e-post i forkant av undervisningsstart.  Hvis det er noen som har utfordringer med økonomien eller har spørsmål - ta kontakt; vi finner en løsning.
 
 
Konfirmasjonsdato:
 
1. og 2. september er satt opp som datoer for konfirmasjonen i 2018. Ved behov vil det være to gudstjenester samme dag ( kl. 1100 og kl. 13.30).
 
 

 

Påmelding 

Påmeldingslink https://minkirkeside.no/Drammen 

Foreldre logger seg på siden med mobilnummer og får tilsendt en innloggingskode på sms. Dere har også mulighet til å gjøre endringer i ettertid, f. eks. registrere tilleggsopplysninger.

Det er viktig å fylle ut så korrekt og utfyllende så mulig. Vær særlig nøye slik at personnummeret blir riktig: Er man født 20. januar i 2002, skal de 6 første sifrene være 200102. Så kommer de 5 siste sifrene i personnummeret som ikke er knyttet til datoen.

Vårt system har link til folkeregisteret og dersom personnummeret blir feil, fører det bare til ekstraarbeid og tid på søk i folkeregisterets databaser.

Send gjerne en epost med bilde av konfirmanten eller gjerne hele familien, så kan vi begynne å lære oss navn og ansikter. Det anbefales at foreldre gjør dette sammen med konfirmanten. Påmelding innen  01.desember 2017


E-post til foreldre:

I registreringsskjemaene har vi bedt om å få oppgitt foresattes e-post.  Denne skal brukes til å sende ut informasjon i løpet av konfirmantåret.  Dette sparer oss for mye utgifter til porto.  Er det noen som ikke har oppgitt sin e-post adresse, er det fint om dere kan melde den inn.  På forhånd takk!
 
 
Kontakt:
Line Lindholm
kapellan og undervisningsansvarlig
e-post: lindholm@drammen.kirken.no
tlf: 32989265/93080890
 
 
 
Vi gleder oss til et spennende år sammen med dere konfirmanter!