Strømsgodset menighet

Strømsgodset menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Grønland 101, 3045 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Strømsgodset

Konfirmasjon

 

Konfirmanter 2019

Velkommen som konfirmant hos oss!

 
Selve undervisningen starter «på ordentlig» 16.januar 2019 menighetssenteret. Fra den datoen vil det være undervisning annenhver onsdag. Inntil videre har vi undervisning fra 14.45-16.45. Det er derfor lurt å ta med litt niste etter skoletid.
Skjer undervisningen et annet sted vil konfirmanten og deres foreldre/foresatte få beskjed om det.
 
Terminliste: Rett over nyttår vil vi sende ut en detaljert terminliste for konfirmantåret, men før dette vil vi arrangere bli-kjent dag og konfirmantene er deltakende på lysmesse.Vi arrangerer infomøte for foreldre/foresatte 29.mai 2018 kl.18 i Strømsgodset kirke
 

Datoer i 2018

24.oktober : Bli kjent-dag i Storsalen på Strømsgodset menighetssenter

09.desember kl.17: Lysmesse med konfirmanter

 

2019

28.januar: presentasjonsgudstjeneste i Strømsgodset kirke. Påfølgende foreldremøte etter gudstjenesten.

 

Det er også mulighet for å delta på klubb i Strømsø menighet, hvor vi/de tilbyr diverse aktiviteter tirsdagskvelder. Ønsker dere å vite mer, kontakt oss gjerne.
 
Konfirmantmedlemsskap i KFUK-KFUM:
Konfirmantene i Strømsgodset blir medlemmer av KFUK-KFUM, Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon. Disse sender ut egen faktura, men konfirmantinnbetalingen til oss blir lavere, slik at totalen blir 2500,-
 
Gudstjenester:

Konfirmanttiden består, blant annet, av å bli kjent med sin menighet.  Som en del av dette skal konfirmantene være med på 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden. I dette inngår konfirmasjonsgudstjenesten, lysmessen og presentasjonsgudstjenesten, samt den gudstjenesten de er ministrant/medhjelper på. De velger selv når og hvor dere deltar i de resterende fem gudstjenestene, så lenge dette skjer før konfirmasjonen.  Følg gjerne med på våre nettsider: www.drammen.kirken.no/stromsgodset for å se hva slags gudstjenester vi har. På disse gudstjenestene fyller dere ut et gudstjenesteark hvor dere får underskrift av prest, klokker eller kirkevert.  Det ferdige utfylte arket legges i en postkasse merket "gudstjenesteark for konfirmanter".  Husk å ta med penn eller blyant. Konfirmasjonsgudstjenestene finner sted 1. september 2019

Konfirmantleir:
Det er noen endringer i leiropplegget vårt. Leiren 2019foregår i samarbeid med menighetene på sørsiden i Drammen og finner sted på Gulsrud leirsted overgangen juni/juli 2019. Mer info kommer.

Økonomi:

 

Prisen for å delta som konfirmant i 2019 er 2.500,-.

 
Dette inkluderer:
 
- Konfirmantavgift
 
- Natt-cup i februar.
 
- Konfirmantleir til sommeren.
 
- Undervisningsmateriell og konf.bibel.
 
- Noe bevertning.
 

Faktura sendes pr. e-post i mars 2019. Dersom det er noen som har utfordringer med økonomien eller har spørsmål - ta kontakt; vi finner en løsning.

 
 
Konfirmasjonsdato:
 

31.august og 1.september 2019 er satt opp som konfirmasjonsdatoer.

Ved behov setter vi opp to samme dag.

 
 

 

Påmelding 

Påmeldingslink https://minkirkeside.no/Drammen 

Foreldre logger seg på siden med mobilnummer og får tilsendt en innloggingskode på sms. Dere har også mulighet til å gjøre endringer i ettertid, f. eks. registrere tilleggsopplysninger.

Det er viktig å fylle ut så korrekt og utfyllende så mulig. Vær særlig nøye slik at personnummeret blir riktig: Er man født 20. januar i 2004 skal de 6 første sifrene være 200104 Så kommer de 5 siste sifrene i personnummeret som ikke er knyttet til datoen.

Vårt system har link til folkeregisteret og dersom personnummeret blir feil, fører det bare til ekstraarbeid og tid på søk i folkeregisterets databaser.

Send gjerne en epost med bilde av konfirmanten eller gjerne hele familien, så kan vi begynne å lære oss navn og ansikter. Det anbefales at foreldre gjør dette sammen med konfirmanten. Påmelding innen  01.desember 2018


E-post til foreldre:

I registreringsskjemaene har vi bedt om å få oppgitt foresattes e-post.  Denne skal brukes til å sende ut informasjon i løpet av konfirmantåret.  Dette sparer oss for mye utgifter til porto.  Er det noen som ikke har oppgitt sin e-post adresse, er det fint om dere kan melde den inn.  På forhånd takk!
 
 
Kontakt:
Line Lindholm
kapellan og undervisningsansvarlig
e-post: lindholm@drammen.kirken.no
tlf: 32989265/93080890
 
 
 
Vi gleder oss til et spennende år sammen med dere konfirmanter!