Strømsgodset menighet

Strømsgodset menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Grønland 101, 3045 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Strømsgodset

Vårt nye misjonsprosjekt i Thailand

 

 

Vi har nå inngått en avtale med Det norske misjonsselskap om økonomisk støtte til prosjekt i Thailand.  Samarbeidet vil fokusere på barn og unge i landet.  Avtalen gjelder frem til 2019.  Lokal oppfølging av avtalen vil være forbønn og givertjeneste.  Kontaktperson for denne misjonsavtalen vil være Simon Høimyr, tlf: 920 45 829 eller e-post: simhoi@live.no.

For mer informasjon om Det norske misjonsselskap og/eller prosjekter i Thailand og andre land, gå til Det norske misjonsselskaps nettside: http://www.nms.no/

Om man ønsker å støtte prosjektet er kontonummeret: 8220 02 85 057.  Merk innbetalingen: Misjonsprosjekt.

På forhånd en stor takk!

 

Når buddhister i Thailand blir kristne opplever de først og fremst å få et personlig forhold til en levende Gud.  De fleste er opplært i at det er egne gjerninger som teller for det neste livet. Nåden er et ukjent begrep.  På landsbygden er det også mange som praktiserer åndetro.  En ung kvinne sa det slik på spørsmål om det var vanskelig å forlate den lokale religionen og velge Jesus: " Da vi forsto at vi hadde frihet til å velge og at Jesus var sterkere, da var det ikke vanskelig.  Vi hadde lidd nok".

NMS er engasjert i opplæring av lekfolk. Kirken har ikke nok prester og er helt avhengig av medlemmer som kan lede lokalmenighetene.  Selv om Thailand, på mange måter, er et rikt land, lever mange i stor fattigdom.  Et ordtak sier: " Let om morgenen, spise om kvelden".  Mange vet altså ikke når de våkner om morgenen, om de får mat i magen den dagen.  De må leter etter noe de kan selge før de har råd til å kjøpe en tallerken ris. Vi tror at kunnskap og utdanning kan være med på å utrydde fattigdom.

Det Norske Misjonsselskap startet i Thailand i 1976. Den evangelisk lutherske kirken i Thailand ble etablert i 1994.  Fortsatt er det store utfordringer i Thailand.

I englenes by i smilets land!

Mange er glad i thai-mat, og mange har vært på ferie i Thailand, "smilets land".  I over 40 år har NMS sendt norske misjonærer til dette landet, for å vitne om Jesu kjærlighet i ord og handling.

Det startet i utkanten av Klong Toey, Bangkoks største slum. Siden starten, har hundrevis av barn i alderen 3 til 6 år fått et trygt tilholdssted på et daghjem som drives som en førskole og som forbereder barna på skolegang.  Kjærlighet, omsorg, lek og læring kjennetegner arbeidet.  De siste 16 år er arbeidet utvidet slik at det nå også er et senter for yngre barn midt i slummen, med motorveien som tak. Mange av barna i dette området kommet fra skilsmissefamilier der både drikking, gambling, prostitusjon og narkotika er en del av hverdagen.

Midt på -80tallet ble arbeidet utvidet til Nordøst-Thailand.  Senere også til Nord-Thailand.  Arbeidet ble startet med det klare mål for øyet- at arbeidet skulle overføres til lokale thailendere, og at det skulle etableres en thai-nasjonal luthersk kirke.  Det skjedde i 1994. NMS er i dag partner med denne kirken, sammen med seks andre misjonsorganisasjoner og kirker fra hele verden.  Kirken har partnere fra Finland, Japan, Hongkong, Singapore, Australia og fra Madagaskar.

I 1987 startet et arbeid for unge enslige mødre som ikke hadde noe sted å gjøre av seg.  Felles for disse jentene var at barnefaren hadde forlatt dem, de kunne ikke lenger arbeide, og de våget ikke ta kontakt med familien.  På Nådehjemmet, som mødrehjemmet blir kalt, kan de komme når som helst i svangerskapet når livet blir vanskelig, og de kan være en stund etter at barnet er født.  I løpet av disse snart 30 årene har rundt 900 jenter og babyer fått en ny start i livet.

ELCT, den evangelisk-lutherske kirken, som ble etablert i 1994, har i dag 50 menigheter og prekensteder, med til sammen nesten 5000 medlemmer.  I tillegg til menighetene har kirken et teologisk seminar med utdanning på bachelor-nivå og et allsidig diakonalt arbeid.  Thailand regnes fortsatt som et av de vanskeligste land å drive misjon i.  Etter over 500 år med katolsk misjonsinnsats og nesten 200 år med protestantisk misjon er det fortsatt under en prosent kristne i landet.

I Thailand ønsker NMS å dele evangeliet om Guds kjærlighet til de som ikke har hørt, og gi fattige barn og unge en mulighet til skolegang.  Gjennom ulike prosjekt, som for eksempel, mødrehjemmet og arbeidet i slummen, får mennesker en bedre start på livet.