Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Langfredag i Åssiden Kirke - Pasjonsgudstjeneste

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 30.03.2018 kl. 11.00
Sted: Åssiden Kirke
Beskrivelse:    
Gudstjenesten på Langfredag er en stille og meditativ samling om Jesu lidelseshistore. Alteret i kirken står uten blomster. Vi hører fortellingen om den lange fredagen da Jesus ble korsfestet og lagt i sin grav. 

Gudstjenesten ledes av Dag Kaspersen, Trond Akerø-Kleven og flere tekstlesere.

Kirken har alltid forkynt at vår kristne tro henger nøye sammen med Jesu død. At troen begynner på nytt her ved korset. Midt i mørket. Midt i lidelsen. I nederlaget. I kaos. Der alle tenker at all tro på Gud slutter, der begynner den Kristne tro. Ikke i triumf og skråsikkerhet, men i håpefull tillit og tro på Guds skjulte nærvær i natt og lidelse. Her starter troen sin vei tilbake i flokken som står ved korset. For Jesu liv ender i en bønn om at Gud vil ta i mot ham, at Gud må vise seg som Gud. For han ber i mørket, Jesus. Full av lovprisning og tro på Gud ber han tross alt: Far i dine hender overgir jeg min ånd. Vel møtt til kirken på Langfredag!

Skrevet av: Dag Kaspersen