Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Åssiden kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Onsdag 27. april var det duket for konfirmantenes egen gudstjeneste i Åssiden kirke. Her fikk de vise litt av hva de har lært dette året. Samtidig satte de sitt eget preg på gudstjenesten.

De hadde selv vært med å pynte kirken for anledningen, og ulike grupper hadde forberedt samlingen på forskjellige måter. Noen hadde i samarbeid med kantor valgt kveldens salmer og ordnet med musikken som skulle brukes. Andre hadde skrevet bønnene og var med å lede menigheten i bønn og veksellesninger. En gruppe hadde arbeidet spesielt med tekstlesningene, en annen med menighetens nattverdfeiring. På forskjellig vis var ungdommene med i gudstjenestens gang. Her fikk de vise litt av hva de har lært dette året. Samtidig satte de sitt eget preg på gudstjenesten. På denne kvelden viste konfirmantene offentlig at de har lært å feire en kristen gudstjeneste.

Her er noen bilder fra kveldens gudstjeneste.

Samtalegudstjenesten 2011-001
Fra inngangsprosesjonen.

Samtalegudstjenesten 2011-003
Fra evangelie-prosesjonen og lesningen.

Samtalegudstjenesten 2011-004
Menighetens forbønn.


Samtalegudstjenesten 2011-006
Fra innledningen til nattverden.

Samtalegudstjenesten 2011-007
Nattverdsfellesskap med konfirmanter.

Samtalegudstjenesten 2011-009
Sosial samling i menighetssalen etter gudstjenesten. Takk for fellesskap og flott innsats.

Tekst: Dag Kaspersen
Foto: Tom Fraczak