Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Innsettelse av ny diakon på Åssiden

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Samme dag som det ble tatt avskjed med diakon Eva Lise Slåtto, ble nytilsatt diakon Tjøstolf Andreas Vittersø innsatt i Åssiden menighet. Det ble en høytidelig markering både for hele menigheten.


Tjøstolf, har i flere år arbeidet som menighetskonsulent på kirkekontoret i Drammen, men før han kom dit var han diakon i Strømsgodset menighet. Han har også tjenestegjort en periode som misjonær i Kenya. 

Han har lang erfaring med praktisk diakonalt arbeid blandt immigranter i byen vår. Den 10. oktober tok menigheten i mot sin nye diakon. Samtidig ble det tatt avskjed med Eva Lise Slåtto som har vært vår diakon i en årrekke.

Mange takkens ord fikk Eva Lise med seg denne dagen. Hun har lagt igjen mye av seg selv i det diakonale arbeidet i menigheten, og vi vil savne hennes sang og blide ansikt blandt oss. Men heldigvis vil hun fortsatt bli boende i menigheten vår. 

Innsettelse av ny diakon_001
Innsettelsesbrevet fra biskopen i Tunsberg leses opp av sokneprest Dag Kaspersen.

Takk til diakon Eva Lise Slåtto_002
Presteskapet takker diakon Eva Lise Slåtto for trofast innsats i Åssiden Menighet.

Innsettelse og takk_003
I menighetssalen var det gjort klart til markeringen av begge begivenheter, - avskjed med Eva Lise og Tjøstolfs velkomst.

Takk til diakon Eva Lise Slåtto_004
Menighetprest Jon Jørgensen overrekker Eva Lise en takkegave fra menigheten.

Innsettelse av ny diakon_005
En blomst til Tjøstolf fra diakonatet. Vi gleder oss til samarbeidet med deg!

Takk til diakon Eva Lise Slåtto_008
Takk skal du ha for godt samarbeid, Eva Lise. Vi kommer til å savne deg, men er også trygge på at det gode arbeid du har gjort blir ivaretatt og videreført på en god måte av Tjøstolf.