Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Konfirmantenes egen gudstjeneste

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Onsdag 28. april ble det arrangert samtalegudstjeneste i Åssiden kirke. Denne gudstjenesten er på en spesiell måte konfirmantenes egen, for her har de selv planlagt og tilrettelagt alt i samarbeid med kirkens ansatte.


Årets kull har fått en stor plass i hjertet til oss alle som har jobbet sammen med dem gjennom året. En herlig gjeng med ungdommer som det nok blir litt vemodig å avslutte samarbeidet med. 

En samtalegudstjeneste er først og fremst konfirmantenes gudstjeneste. Deresdeltagelse er selve essensen, og vi fikk en kveld som virkelig rørte oss. Med tekstlesing, sang og musikk, dramatisering under prekenen, og bønnevandring i kirkerommet - var det tydeligfor alle at de unge mente noe med å la seg konfirmere i kirken. 

Uten at det sånn sett er sjekket med familiene, våges påstanden at kirkerommet var fylt av svært stolte sådanne. De har da også all grunn til å være stolte. 

Samtalegudstjeneste 2010_001
Preludium på gitar.

Samtalegudstjeneste 2010_002
Dåpspåminnelse ved døpefonten.

Samtalegudstjeneste 2010_003
Lesning av evangelieteksten sammen med ministranter.

Samtalegudstjeneste 2010_004
Cellospill under bønnevandringen.

Samtalegudstjeneste 2010_005
Lystenning ved sidealteret.

Samtalegudstjeneste 2010_006
Full kirke når ungdommene samles til samtalegudstjeneste sammen med familiene sine og folk fra lokalmiljøet.

Samtalegudstjeneste 2010_007
Soknepresten forretter nattverd, og en gruppe konfirmanter leder menigheten i samarbeid med ham.

Samtalegudstjeneste 2010_008
Postludium: We are the world, we are the children...

Gudstjenesten viste med all mulig tydelighet at konfirmantene har lært mye dette året, og at de ikke minst har blitt langt mer fortrolige med kirkenrommet og gudstjenesten som feires her. En stor takk til de unge.

Foto: Tom Fraczak
Tekst: Tom Fraczak og Dag Kaspersen