Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Trosopplæring i nær fortid - en påskeutstilling

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Åssiden kirke har i påsken en utstilling i menighetssalen som vi har kalt ”Trosopplæring i vår nære fortid”. Drammen Skolemuseum har lånt oss noen av bideplansjene som ble brukt som hjelpemiddel i bibelhistorie og kristendomsundervisning.


Som mange vet, har menigheten en stor og omfattende trosopplæring blant barn og unge, godt gjennomarbeidet av stab og menighetsråd. Mange barn er i kirken i løpet av året, mange foreldre og andre frivillige engasjeres med de ulike aldersgruppene. 

Kirken har, sammen med hjemmene, en stor oppgave i arbeidet med å ”oppdra barnet i den kristne tro”, som presten sier ved døpefonten. 

Plansjer fra Drammen Skolemuseum_002Tidligere, det vil si før 1969, var skolens kristendomsundervisning definert som en del av Den Norske Kirkes dåpsopplæring. I dag er dette kirkens egen oppgave, skolens undervisning er definert helt annerledes. Det har virket bevisstgjørende på Kirken, også her på Åssiden hos menighetsråd og stab: dersom kirken ikke gjør jobben, er det faktisk ingen som gjør det utenom hjemmet! Og dersom vi ikke gir virkelig trosopplæring, ikke bare gode opplevelser, gir vi barna ”stener for brød” (Matt. 7,9). Alt dette kan man lese om andre steder her på våre web-sider. 

Plansjer fra Drammen Skolemuseum_003Men tilbake til den gangen skolen drev skikkelig bibelhistorieundervisning! Da brukte man bøker med små utdrag fra Bibelen som barna skulle lære. Gjerne utenat. Ved siden av hadde man plansjer hengende på tavla med bilder fra historien man hørte, som for eksempel historien om Josef (1. Mos. 37-50), som vi ser bilder fra her. 

Drammen skolemuseum har vært så imøtekommende å låne oss noen av disse plansjene. I tillegg har vi fått tak i en del gamle undervisningsbøker, Bibler o.l. Palmesøndag var utstillingens første dag, og utropene var mange: ”Å, den husker jeg fra jeg gikk på skolen”. ”Se, Moses i sivet, jeg husker jeg syntes han var så søt da jeg gikk i småskolen”… 

Utstillingen tas ned 2. påskedag dersom ingen anmoder om at den skal stå en uke til.

Skrevet av Kirsten Nilsen, 31. mars 2010.