Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Bibelkurs i Fastetiden

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

I fastetiden innviterer vi til bibelkurs i Åssiden kirke. I år har vi hentet inspirasjon fra Notto Thelles bok: Gåten Jesus, en fortelling - mange stemmer. Denne boken vil bli kjøpt inn til kurset. Bibelkurset vil gå over 5 onsdagskvelder i fastetiden. Det er våre to prester, Dag Kaspersen og Jon Jørgensen som vil undervise. Alle kveldene avsluttes med enkel kveldsbønn i kirken.


1. Kurskveld 24. februar kl 19.00 v/Dag Kaspersen
 
Gåten Jesus - en fortelling, mange stemmer
"Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd i blant oss". 
Det Nytestamentlige vitnesbyrd om Jesus.

2. Kurskveld 3. mars kl 19.00 v/Jon Jørgensen
Gåten Jesus - en fortelling, mange stemmer 
"Dette skjedde for at Skriften skulle oppfylles"
Forholdet mellom løfte og oppfyllelse i GT/NT

3. Kurskveld 10. mars kl 19.00 v/Jon Jørgensen
Gåten Jesus - en fortelling, mange stemmer 
"Alle ble slått av undring over hans lære"
Om Jesu forkynnelse. Hva ville han si?

4. Kurskveld 17. mars kl 19.00 v/Dag Kaspersen
Gåten Jesus - en fortelling, mange stemmer 
"Om ikke såkornet faller i jorden og dør"
Betydningen av Jesu død.

5. Kurskveld 24. mars kl 19.00 v/Jon Jørgensen
Gåten Jesus - en fortelling, mange stemmer 
"Han er ikke her, han er oppstått slik som han sa"
Jesus lever - hva så?