Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Støtte til inkluderingsarbeid i Åssiden Menighet

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

På forsommeren har det kommet svar på flere av Åssiden Menighets søknader om økonomisk støtte for budsjettåret 2010. Vi har fått 60 000 kr fra Det Norske Misjonsselskap til lønn for vår evangelist Joshua Reeves (fra Liberia). Sammen med 40 000 kr fra Opplysningsvesenets Fond er dette nok til en prosjektstilling (25 %) ut dette året.


Nav Øvre Eiker har allerede for første halvår gått inn med midler til en 75% stilling - slik at Joshua får arbeidstrening på fulltid i Den Norske Kirke. Det ser ut til at vi nå kan forlenge denne avtalen på prosjetbasis ut året. 

I tillegg har vi fått mye støtte til Drammen International Gospel Choir. Buskerud Fylkeskommune vil støtte oppbygningen av det nystartede koret vårt med kr 12 000. Fra Einar Juels Legat har vi fått bevilget kr 10 000. 

Sammen med de lokalkirkelige bevilgningene i budsjett 2010 - på kr 40 000 fra Åssiden MR og kr 30 000 fra Åssiden Diakoniutvalg klarer koret å bygge seg opp i år. Dette har vært en felles satsing som har skapt mye entusiasme og glede i menigheten.

For neste år vil imidlertid koret trenge en god bedriftssponsor. Kanskje er det en lokalbedrift som kunne tenke seg å sponse et slikt gospelkor, og som godt kunne tenke seg et besøk av en så sangglad gjeng på sin sommeravslutning eller sitt julebord.

Sommerkveld med gospel og Beatles_001
Vi takker for all økonomist støtte dette året, og håper på et forlenget samarbeid om dette viktige prosjetet i Åssiden Menighet: Vår menighet, et internasjonalt fellesskap.

Tekst: Dag Kaspersen
Foto: Jon Borgersen