Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

KIA's 10 års jubileum i Drammen - jubileumsmesse på Åssiden

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Det har gått 10 år siden Kristent Interkulturelt Arbeid startet opp sitt arbeid i Drammen. Denne organisasjonen er et viktig nettverk for kirker og kristne organisasjoner i arbeidet med å inkludere immigranter i lokale menigheter.


Gudstjenesten på Åssiden synliggjorde hva et internasjonalt fellesskap i lokalsamfunnet kan bety. Både gjennom sang og bønner fikk vi virkelig følelsen av å stå i en stor og vid sammenheng.

KIA's Multikulturelle gospelkor som nylig er startet i Åssiden Kirke hadde sin første opptreden på jubileumssamlingen i Misjonssenteret Lørdag kveld. De var også med å sette sitt preg på gudstjenesten søndag formiddag. Her er mennesker fra 8 forskjellige nasjoner med. Deres sang og aktive medvirking i gudstjenesten gjorde sterkt inntrykk på menigheten.


Kantor John Smith sammen med gospelkoret.


Tekstlesningene var på 3 forskjellige språk denne søndagen: Thai, fransk og norsk.


Regionsleder for KIA Buskerud Zvonimir Vojtulek, eller Vojta som han også kalles, hadde dagens preken. Han sa blandt annet: I Guds rike finnes ikke innvandrere, bare Guds barn. Kirken er Jesu legeme i verden, vi er ett i ham - enten vi kommer herfra eller derfra. Vi er Guds barn og hører sammen i det fellesskapet som ber til Gud og deler håpet om en bedre fremtid.

Slike internasjonale gudstjenester vil gjevnlig bli arrangert i Åssiden kirke. Samarbeidet med KIA er viktig i denne sammenhengen. Gratulerer med 10 års jubileet og med alt det gode arbeid som blir gjort av dere på grasrota i byen vår!