Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Dåpsjubileum med glade 10 åringer

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Allehelgensdagen ble en festdag i Åssiden kirke. En minnedag for alle de hellige som har gått foran oss i liv og død, og en minnedag for dåpens innvielse og kall til et liv i etterfølgelse og tro. En stor gruppe 10 åringer var samlet i kirken hele denne helgen, til et undervisningsopplegg på Lørdag, og til gudstjeneste med hele menigheten på søndag.


Den tradisjonelle minnegudstjenesten har blitt arrangert på allehelgensaften de siste årene. Selve Allehelgensdagen hadde et gledens og håpets lys over seg i år, for det var barna som satte sitt preg på gudstjenesten. 

Med sitt nærvær, sine stemmer, sine lys gav de hele menigheten et godt allehelgensminne. Mye folk samlet seg i kirken denne dagen. Fire små barn ble døpt og en gruppe tiåringer fikk sitt eget nytestamente utdelt.


Her blir 10 åringene presentert. De hadde også ulike oppgaver i gudstjenesten, blant annet leste de bibeltekstene i dåpsliturgien og var ministranter ved evangelielesningen.


Her er 10 åringene ved lørdagsseminaret. Et enkelt opplegg med kristendomsundervisning i deres egen lokalkirke.