Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Second season på høstens ungdomsgudstjeneste i Åssiden kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Søndag for de forfulgte ble markert i samarbeid med ungdommer på Åssiden den 8. nov. Second season spilte egenkomponert musikk som passet helt utmerket i denne gudstjenesten.


Denne gudstjenesten var viet furfugte minoriteter i Indonesia. Norsk Misjon i Øst driver et arbeid i dette landet der de støtter kristne flyktninger som har blitt fordrevet fra sine hjem og lokalmiljø. Nå bygges det opp landsbyer igjen, og folk begynner å vende tilbake til områdene de måtte foralte i den urolige perioden etter President Suhartos autoritære regime falt i 1998. Militante grupper med sekteriske drømmer om rene muslimske områder fikk stort spillerom i årene som fulgte, frem til 2004 - da myndighetene fikk mer kontroll over situasjonen og bedre kunne ivareta de kristnes sikkerhet. Men stor skade var allerede skjedd; over 10 000 hadde mistet livet og flere hundre tusen hadde måttet flykte fra sine hjem. Minoritetenes situasjon i Indonesia er fremdeles vanskelig. Ikke bare for kristne, men også for andre, ikke minst for agnostikere, ateister, eller religiøse grupper og trosfellesskap som ikke passer inn i myndighetens kategorisering av offentlig religion. 


Gudstjenesten i Åssiden kirke hadde fokus på denne situasjonen i Indonesia, men også på tros- og livssynsfrihet i Norge - og vårt ansvar som kristen majoritet i et stadig mer sammensatt befolkning. Vi er blitt et internasjonalt lokalmiljø og en internasjonal menighet som også har et ansvar ovenfor minoritetene i vårt eget nabolag. 

Second season (bestående av brødrene Smith; fra venstre, Richard, David og Anthony) satte tonen i gudstjenesten, en alvorlig tone både av moderne klagesang og flerstemt håp. Dette ble en godt besøkt gudstjeneste og kulturbegivenhet på Åssiden.

Tekst: Dag Kaspersen
Foto: Tom Frazcak