Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Nigerianske kristne i Landfalløya Kapell

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Denne høsten startes det med engelske gudstjenester i Landfalløya kapell. Det er et nigeriansk kirkesamfunn som har fått leie kapellet for å samle sin menighet i drammensområdet.


Blant de mange immigranter i Drammen er også en stor andel kristne. Noen av disse begynner å finne sin plass i allerede etablerte menigheter i byen vår, men andre ønsker å videreføre sine egne tradisjoner og fellesskap på sitt nye hjemsted. Styret i Landfalløya kapell har med prostens og fellesrådets anbefaling besluttet å leie ut kapellet til The Redeemed Christian Church of God, et stort og veletablert nigeriansk kirkesamfunn av pinsevenner – som allerede lenge har hatt forsamlinger i hele Norden. De har en stor menighet i Oslo og en drøm om å starte opp i Drammen. Nå starter de med gudstjenester på engelsk i Landfalløya kapell, først og fremst for å samle afrikanere som har røtter i dette kirkesamfunnet fra sitt hjemland.

Den første gudstjenesten var 11. oktober. De skal holde gudstjenester hver søndag kl. 11.00, bortsett fra den søndagen i mnd da det som vanlig i kapellet holdes gudstjeneste etter vår norske kirkes orden. Da flyttes deres engelske gudstjeneste til kl 14.00. Dette er en prøveordning som skal evalueres etter noen mnd.

Vi ønsker de nigerianske kristne velkommen til Landfalløya kapell, og håper at deres gudstjenester der vil bidra til godt økumenisk fellesskap og samarbeid i tiden som kommer.


Dag Kaspersen
Sokneprest i Åssiden Kirke