Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Rekordoppslutning i kirkevalget

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Fra valgkretsene Øren skole, Åssiden skole og Kjøsterud skole ble det meldt om en gjevn tilstrømming av velgere. Etter opptelling er det klart at kirkevalget fikk langt større oppslutning enn tidligere. Nesten 500 av medlemmene i Åssiden menighet brukte denne muligheten til å stemme. En slik femdobling, sammenlignet med siste valg, gir menighetsrådet en tydeligere og bredere støtte i lokalsamfunnet.


Dette valget gir følgende sammensetning av Åssiden Menghetsråd for de neste 2 år:

Faste medlemmer:

1. Ragnhild Holtet 38 år, 546 stemmer
2. David Christian Smith 22 år, 534 stemmer
3. Kirsten Nilsen 53 år, 531 stemmer 
4. Charlotte Eggesbø 24 år, 520 stemmer 
5. Knut Torgersen 45 år, 519 stemmer 
6. Stian Bendiksen Trogstad 27 år, 516 stemmer 
7. Einar Skalstad 64 år, 510 stemmer 
8. Trygve Johnsen 52 år, 508 stemmer 
9. Kristina Marita Waksvik 36 år, 484 stemmer 
10. Per Amundsen 46 år, 474 stemmer 

Varamedlemmer

11. Vera Østerud 40 år, 469 stemmer 
12. Nils Johan Rønniksen 71 år, 440 stemmer 
13. Kristin Vibeke Enger 44 år, 432 stemmer 
14. Oddbjørn Lervik 62 år, 379 stemmer
15. Eirik André Jensen 37 år, 337 stemmer 

Første møte blir 28 oktober der rådet vil konstitueres og sette i gang sitt arbeid for menigheten. 

Valgstyret takker alle valgfunksjonærer for innsatsen under valget.