Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Presentasjon av nytt konfirmantkull

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Søndag den 30. august ble det nye konfirmantkullet presentert i Åssiden kirke. Mange hadde samlet seg i kirken for å være med på denne begivenheten.


Det nye konfirmantkullet består av 40 ungdommer fra Åssiden. Denne høsten vil de få undervisning annehver uke i sin lokalkirke. De vil bli delt opp i 4 grupper og får hver sin lærer (kirkens to prester, kateket og ungdomsarbeider). 

Konfirmanttimene starter med et enkelt måltid mat. Deretter følger undervisning i kristen tro og praksis. Dette foregår i kirkens grupperom. Deretter følger en felles sangundervisning med kantor i kirkerommet, før vi avslutter med tidebønn. Denne blandingen av undervisning i utvalgte bibelske tema og trening i kristen sang og gudstjenestepraksis er en del av Åssiden menighets utvikling av trosopplæringen for ungdom.

Presentasjon av konfirmanter, 2009
Her presenteres en av gruppene med konfirmanter. Konfirmantbibelen som de skal bruke i sin trosopplæring ble overrakt den enkelte konfirmant. Denne bibelen inneholder også en liten katekisme. 

Vi håper at dette året vil gi våre konfirmanter en god innføring i kristen tro og praksis. Vi vil lære dem å be, å bruke Guds ord og Herrens nattverd, - slik både foresatte og menighet ble minnet om den gangen de ble døpt. Vi ønsker alle våre konfirmanter vel møtt til Åssiden kirke

Foto: John A. Smith
Tekst: Dag Kaspersen