Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Pinsefeiring i Åssiden kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Pinsefeiringen i lokalkirken er i ferd med å ta seg opp igjen etter mange år i skyggen av jul og påske. I Åssiden kirke var en stor forsamling samlet til en festgudstjeneste med både økumenisk og internasjonalt preg.

En liten gruppe fra Drammen International Gospel Choir satte sitt preg på gudstjenesten med sine engasjerende gospelsanger. En flott festdag ble det i kirken vår denne pinsedagen, med vakre vårsalmer, gospelmusikk og konfirmasjon. En konfirmant ble spesielt løftet frem denne dagen. Det ble en fin opplevelse for hele menigheten.

Pinse er kanskje den viktigste høytiden i vår tid, sa presten i sin preken. For her forkynnes både pluralitet, enhet og frihet midt i alle forskjeller i verden. Det er nok av selvsentrert hovmodighet i vår tid. Av tyranni og meningstvang. Vi er ikke verdens sentrum her i Norge. Den kirken som vi kaller Den Norske, er ikke norsk på noen annen måte enn at de fleste av våre medlemmer har norsk som sitt morsmål. Ellers er vi en internasjonal kirke, ett med hele den verdensvide kirke som tror på vår Herre Jesus Kristus og venter på ham. 

Pinsedag Åssiden kirke 2012 (7)
Fra inngangsprosesjonen med Pinsedagens konfirmant.

Pinsedag Åssiden kirke 2012 (12)
En gruppe fra Drammen International Gospel Choir synger.

Pinsedag Åssiden kirke 2012 (16)
Nattverd på Pinsedagen.

Pinsedag Åssiden kirke 2012 (18)
Presteskap og trosopplærere.

Pinsedag Åssiden kirke 2012 (22)
Mye sang og glede i årets pinsefeiring i Åssiden kirke.