Tro og Liv

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Våre tjenester

Informasjon

Du er her: Åssiden > Tro og Liv

Eksamen i kirken

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Konfirmanter lærer i lokalkirken sin. De lærer å feire gudstjeneste, ikke som tilskuere men som deltagere og medhjelpere. 

Årets samtalegudstjeneste hadde konfirmantene planlagt sammen med presteskap og kristendomslærere i Åssiden kirke. Ulike grupper tok ansvar for de forskjellige delene av gudstjenesten: Noen hadde pyntet kirken, andre hadde øvet på bibellsesningene, skrevet menighetens forbønn, funnet salmer og øvet på dem, bakt nattverdsbrød og forberedt menighetens altergang m.m. 

En gudstjeneste er et fellesskap med lokal praksis og symboler. I samtalegudstjenesten viser konfirmantene at de har vokst inn i dette fellesskapet og at de kan delta og lære her med sine liv. 

Her er noen bilder fra denne messen:

Samtalegudstjeneste 2012-002
Fra inngangsprosesjonen.

Samtalegudstjeneste 2012-007
Fra lesningen av kveldens evangelietekst.

Samtalegudstjeneste 2012-0012
Fra prekenen.

Samtalegudstjeneste 2012-0015
Lystenning i globen.

Samtalegudstjeneste 2012-0019
Her er gruppen som ledet salmesangen.

Samtalegudstjeneste 2012-0024
I menighetssalen etter gudstjenesten ble det delt ut premie til de som hadde gjort en spesielt god insats under årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Samtalegudstjeneste 2012-0023
Mange samlet seg til kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.