Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Stor artikkel i avisen Vårt land

Dato: 04.12.2006

Njell Lofthus fikk celebert besøk på sykerommet på BSS mandag for en uke siden. Hans venner fra fotballtreningen i Oslo, Kjell Magne Bondevik, utviklingsminister Erik Solheim og flere kom på visitt for å støtte sin venn.

Avisen Vårt Land var der, og det ble slått opp over to sider i fredagens avis, 1. desember. Njells historie ble presentert med en sterk appell til å støtte kirkebygget i Ngaoundere videre. Vi håper også lokale aviser i vårt område velger å slå opp saken.

Njell fortjener vår støtte!