Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Taksperrene på plass

Dato: 20.11.2006

Etter mye om og med kom endelig den store kranen på plass og var på byggetomten lørdag og søndag. Ikke minst på grunn av Njells innsats over telefon fra sykesengen i Drammen. Han er altså aktivt med i prosjektet via telefon. Og hans erfaring er utrolig verdifull. 

Vi har fått rapport fra Jan Erik Askjer i Ngaoundéré. Han jobber for Det norske misjonsselskap og er aktivt med i arbeidet på kirkebygget. Han sier den gigantiske, mobile kranen er et eksotisk skue i byen. Like sensasjonelt som om SS Norway skulle dukke opp i Mjøsa, sammenligner han humoristisk.

Men det har vært krevende nok å finne ut av hvordan dette skulle gjøres og til hvilken pris. Njells mange telefoner og trykk fra sykesengen skulle vise seg å være nødvendig. Askjer forteller:

Kran ngau-Hele dette arbeidet med kranen har blitt kraftig forsinket og det har i perioder hersket fullstendig kaos både om hvilke avtaler som er inngått og ikke minst til hvilken pris. I dag har jeg vært på byggeplassen og gjort de siste (?) forhandlingene med den franske sjefen og hans kamerunesiske kompanjong, vel å merke med god hjelp fra Njell. Han har hatt de store gutta på tråden mange ganger de siste dagene. De knallharde forhandlingene skjer fra sykesengen på Drammen sykehus. ....

 Vi er spent på å høre siste nytt fra Kamerun, men det er grunn til å tro at de siste taksperrene kom på plass i går ettermiddag, søndag 19. november.


Les Askjers blog her..