Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Arbeidet fortsetter på Dang

Dato: 16.11.2006

Vi har fått en ny rapport fra arbeidet på kirken i Ngaounderé. Rune Kristoffersen fra Mjøndalen bor og arbeider i Kamerun. Han har nå tatt over ledelsen av arbeidet på kirketomta, og det går framover. Det som er spennende nå, er oppsettingen av taksperrene

Før Njell falt ned og skadet seg så alvorlig, hadde han opprettet kontakt med eierne av en stor kranbil. De så hvilket arbeid som var lagt ned og hvor sterkt personlig engasjement som lå bak. Avtalen var at de skulle snakke videre sammen og gjøre avtale om når kranen kunne komme for å løfte på plass taksperrene.

Så skjedde ulykken, og kontakten ble vanskeligere. Nå er den opprettet igjen, og det ser ut til at det kan bli mulig å få maskinen ned til byggetomta på lørdag 18. november.

stillas.jpg

Midt i det store kirkerommet er det reist et provisorisk tårn som skal brukes når sperrene skal komme på plass i oktogonen. Det var fra dette tårnet Njell falt ned. Grunnen var en planke som ikke var sikret. Han mistet ballansen og falt ned. Det fikk fatale følger for Njell. Realistisk sett må han regne med å sitte i rullestol.

Hans visjon er like sterk, og han er svært glad for at arbeidet går videre, nå ledet av Rune Kristoffersen, en bygningskyndig mann fra Mjøndalen som nå bor og jobber i Kamerun . Han er foreløpig engasjert for en måned for å jobbe på kirken i Dang.

Vi klipper fra det siste brevet vi har fått:

kristoffersen.jpg

"Jeg har i dag vært i kontakt med Rune Kristoffersen og han kunne fortelle at sjefen i Dragage hadde prøvd å ringe til Lofthus utallige ganger. "Men han tok jo ikke telefonen" som han sa. Så først i går kom Komanda og Kristoffersen i kontakt med ham. Det viser seg vel nå at tilbudet ikke er så gullkantet som først håpet. Han stiller riktignok kranen gratis til disposisjon for kirken men er ikke villig til å ta maskinen ut av "inntektsgivende arbeid". Det vil i praksis si at kranen er ledig enkelte lørdager og søndager. Håpet er at den kommer nå på lørdag. Taksperrene er nesten ferdig til montering. Men det har vært litt for lite beslag og det har da måttet bli laget. Boltene som var kommet på 20 cm hadde dessverre et for kort gjengeparti, så han har hatt en stor jobb med å skaffe skiver for å kompensere. Han melder om at arbeidet går greit og at arbeiderene er ved godt mot. Men kranen er altså ikke kommet, derfor har jeg ikke noen bilder å komme med ennå."

kirkemuren.jpg

Kirkemurene er pusset og klare. Tårnet til hjelp for oppsetting av taksperrene skimtes inne i kirken.

unikrirken reiser seg

Studenmenighetens kirke sees i forgrunnen og den nye kirken reiser seg i bakgrunnen. Den eksisterende kirken har plass til 400. Den nye vil ha plass til tre ganger så mange.