Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Invalidisert etter ulykke

Dato: 13.11.2006

Under arbeid med kirkebygg i Kamerun, falt Njell Lofthus ned og ødela ryggen. Han ligger nå på sykehus i Drammen og må belage seg på et liv i rullestol

Vi har beskrevet Njells visjon og innsats for å bygge universitetskirke i Ngaundere i Kamerun. Det var like etter at han hadde startet en planlagt 6-måneders periode med arbeid, at ulykken skjedde.

De var en arbeidsgjeng som jobbet med å forberede oppsett av takspenn i den store kirken. Et tårn på 6 meter var reist i midten av oktogonen og de jobbet der oppe. Dessverre var en av plankene i stillaset ikke sikret, og Njell mistet balansen og falt 6 meter ned. Tre hvirvler i ryggen ble knust, og han ble fraktet med syketransport til Norge etter et par dager.

Den spreke 73-åringen er nå lenket til sengen. Vi, som er hans venner, er enda mer oppsatt på å hjelpe til med å realisere drømmen. Kirken skal bli ferdig. Det er allerede gode tegn på at det vil la seg realisere å videreføre arbeidet ved hjelp av mennesker som er på plass i Kamerun.

Mange av Njells venner i Norge mobiliserer også nå for å gjøre det som skal til for å gjøre arbeidet ferdig.

Mer informasjon kommer